Gå tilbake til:
Du er her:

Om Kunnskapskommunen

Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest er et formalisert samarbeid om forskning, innovasjon og utdanning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Bergen kommune, Universitetet i Bergen (UiB), Høgskolen på Vestlandet (HVL), Uni Research Helse, Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Folkehelseinstituttet samarbeider om forskning, utdanning og innovasjon i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Fra 2017 er også omegnskommunene invitert inn i samarbeidet. Flere kommuner har så langt sagt ja til å bli med i et forplikende samarbeid: Radøy, Meland, Masfjorden, Vaksdal, Voss, Austrheim, Osterøy, Os, Lindås og Askøy.

Målet med samarbeidet er å styrke den kunnskapsbaserte utviklingen av de kommunale helse- og omsorgtjenestene. Mer kunnskapsbaserte tjenester skal gi bedre kvalitet til byens innbyggere.

Bergen kommune ønsker å ta en aktiv rolle i forskning, og «Plan for forskning, innovasjon og utdanning for helse- og omsorgstjenesten i Bergen kommune 2016-2019» ble i februar 2016 enstemmig vedtatt i Bystyret. Noen måneder senere fikk Byrådsavdeling for helse og omsorg sine første offentlig-sektor ph.d.

Innholdet i samarbeidet

Aktørene skal samarbeide om gode utviklingstiltak. Dette kan blant annet være praksisnære forskningsprosjekter, videreutdanning og praksisutplasseringer eller utvikling av innovative produkter og løsninger innen helse- og omsorgstjenestene. Aktørene i samarbeidet står sammen om søknader om midler til forskning og utvikling.

Bergen kommune har et særskilt ansvar med å sørge for at både eksisterende og ny kunnskap brukes i kvalitetsutviklingen av helse- og omsorgstjenestene.

Samarbeidet er organisert i en faggruppe og en styringsgruppe.

Årlig konferanse

Som en del av samarbeidet arrangeres en årlig konferanse. Konferansen holdes i løpet av juni hvert år, og strekkes over en dag. Konferansen ble arrangert første gang i 2016. Målsetningen var da å synliggjøre ulike sider ved samarbeidet, og presentere resultater for partene.