Gå tilbake til:
Du er her:

Hva skjer

EU- midler til Vaksdal kommune

Vaksdal kommune er partner i et unikt EU-prosjekt med mål om å utvikle og teste ut modeller for å fremme digital- og innovasjonskompetanse hos helsepersonell.

(30.08.2019)

Ny runde med kunnskapsoppsummeringer

I høst kan du igjen stille forslag til kunnskapsoppsummeringer som du ønsker gjennomført. Fristen for å stille forslag er 26. september.

(23.08.2019)

Bergen vil bli vert for regionalt forskningsorgan på helse

Bergen kommune vil jobbe for å bli vertskommune for et regionalt samarbeidsorgan for forskning, innovasjon og utdanning i helsesektoren.

(20.06.2019)

Fikk pris for forskning på musikkterapi

Griegakademiets senter for musikkterapiforskning fikk forsknings- og innovasjonsprisen under Kunnskapskommunekonferansen 2019.

(18.06.2019)

Resultater fra pilot for kunnskapsoppsummeringer

Resultatene fra første behandlingsrunde i pilot for kunnskapsoppsummeringer er nå klare. Med hele 66 stilte forslag vitner pilotprosjektet om at det treffer et stort behov i kommunene.

Hvem fortjener forsknings- og innovasjonsprisen?

Kjenner du til gode forsknings- og innovasjonsprosjekter som har hatt positiv betydning for de kommunale helse- og omsorgstjenestene?

(01.04.2019)

Har fått forskningspenger til storsatsing på folkehelse og helsedata

Nye måter å bruke helsedata på skal gjøre kommunene i stand til å gi bedre tjenester til innbyggerne.

(29.03.2019)

Stor interesse for kunnskapsoppsummeringer i kommunene

Den pågående piloten for å utføre kunnskapsoppsummeringer for kommunene har vekket stort engasjement. Hele 66 forslag har kommet inn til fristen som gikk ut 25.mars.

Still forslag til kunnskapsoppsummeringer

Nå kan du som er ansatt i en av kunnskapskommunene stille forslag til relevante kunnskapsoppsummeringer eller vurderinger av tiltak/metode som du ønsker gjennomført.

(22.02.2019)

Pilot for kunnskapsoppsummeringer med kommunene

Velkommen til prosjektsiden for «Pilot for kunnskapsoppsummeringer med kommunene»

(08.02.2019)

Tilgang til faglitteratur for kommuneansatte

Visste du at du som ansatt i kommunen har tilgang til universitets- og høyskolebibliotekene?

(15.01.2019)

Startskudd for pilotprosjekt med kommunene

Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest begynte året med kick-off for et stort pilotprosjekt for kommunene. I prosjektet skal kommunene bestille kunnskapsoversikter på utvalgte tema innenfor kommunenes tjenesteområder.

(07.01.2019)

Praksisstudent med interesse for samhandling

Sampol-studenten Anna Bollestad Jøsok bidro med både brukererfaring og akademisk analyse som praksisstudent hos Byrådsavdeling for helse og omsorg. «En vinn-vinn situasjon» sier Eirik Vestrheim, som var hennes mentor i kommunen.

Helse og omsorg satser på FOU-kontakter

Helse- og omsorgsetatene har utpekt kontaktpersoner for forskning og utvikling. FOU-kontaktene skal blant annet jobbe for at forskningen Bergen kommune deltar i, er relevant for tjenestene våre.

(26.11.2018)

Samspill om innovasjon i offentlig sektor

Kunnskapskommunen har deltatt i en rundebordskonferanse for å diskutere og skape gode idéer og løsninger for innovasjon i offentlig sektor. Les om resultatene her.

(13.11.2018)