Gå tilbake til:
Du er her:

Inghild skal forske på bergensk helsereform

Hvordan blir tillitsreformen for innbyggere og ansatte i Bergen kommune? Det skal Inghild Härström finne ut av når hun tar Ph.D-grad på den bergenske helsereformen.

Bergen kommune er i ferd med å realisere tillits- og faglighetsreformen i de hjemmebaserte tjenestene. Reformen innebærer mer frihet og ansvar til den enkelte medarbeider. Målet er mer fleksible tjenester, til innbyggernes beste.

– Offentlig sektor og tjenestene fra kommunene omgir oss hele livet, så og si fra vugge til grav. Da jeg selv ble mor for et års tid siden, ble det enda tydeligere for meg hvor heldige vi er som har et helse- og omsorgsvesen som tar imot oss når vi har behov for det, sier Inghild Härström.

Bedre tjenester for brukerne

Nettopp innbyggernes opplevelse av reformen er også sentral i problemstillingen som NHH-kandidaten Inghild Härström skal ta fatt på.

– Hvordan kan gjennomføring av reformen bidra til bedre tjenester for brukerne? sier hun.

Hun skal også samle inn opplysninger om hvordan ledelsen mobiliserer til gjennomføring av endringene, og hvordan ansatte i hjemmebaserte tjenester responderer på endringen.

– Bak alle de dyktige menneskene man møter i førstelinjen ligger også større prosesser: rammevilkår, organisasjonsstrukturer og reformer som skal muliggjøre arbeidet de gjør. Disse er viktige å forstå, ivareta og ikke minst kontinuerlig forbedre for å sikre kvalitet i tjenestene. Dette har jeg et ønske om å bidra til! sier Härström.

Forskningsprosjektet skal gå over tre år. Det er finansiert av Bergen kommune og Norges forskningsråd. Byråd for helse og omsorg, Rebekka Ljosland, sier forskningen er viktig for reformen.

– Det er veldig viktig at vi får forskning på tillits- og faglighetsreformen slik at den blir kunnskapsbasert og best mulig. Jeg har forventninger til at studien kan brukes til å forbedre de hjemmebaserte tjenestene, og til at vi kan følge med på om vi treffer med tiltakene som blir satt i verk, sier Ljosland.

Inghild Härström er utdannet sosialantropolog fra Universitetet i Bergen, og hun har en mastergrad i HR (Human Resource management) fra handelshøyskolen i København.

– Tidligere har jeg jobbet med lederutvikling og organisasjonsutvikling. Jeg er personlig engasjert i å bidra til offentlig sektor, og det viktige arbeidet som gjøres hver dag ute i tjenestene, sier Härström.

– Tillitsreformen var ny for meg før jeg kom i dialog med Bergen kommune angående muligheten for å skrive en offentlig Ph.D. Men jeg har alltid vært interessert i endringsprosesser og reformarbeid. Etterhvert som jeg begynte å fordype meg i litteratur om tillitsreformen skjønte jeg at her lå det mye spennende, og ikke minst mange muligheter for fremtidens organisering av tjenestene.

Forskeren skal blant annet intervjue brukere av helsetjenester, medarbeidere og ledere i helsesektoren.

– For å forstå endringsprosessen og utviklingen av tillitsreformen, må vi forstå medarbeidernes opplevelser, tanker og ideer underveis, sier hun.

I tillegg planlegger hun å være med ute i felten for å se kommunens helsearbeidere i aksjon, for å undersøke hvordan de jobber før og etter reformen.