Gå tilbake til:
Du er her:

Prosjekter

Kunnskapskommunen er aktiv samarbeidspartner i disse forskningsprosjektene.

2018

Prosjekt

Prosjekteier

Finansiering

Fra / til

Eldre hjemmeboende

«SELFIE: Sustainable intEgrated care modeLs for multi-morbidity: delivery, FInancing and performancE»

Universitetet i Bergen/ Uni Research

Jan Erik Askildsen/ Sabine Ruths

Horisont 2020

6,5 mill.kr

2018 - 2021

Hjemmetjenesten:

«Smart omsorg: helsehjelp på nye måter.»

Telenor Norge

Mette Røhne/ Dag Ausen

Norges forskningsråd

9 mill.kr

2018 - 2020

Hjemmetjenesten:

«Trygg hjemme: Utvikling av og forskning på forbedret monitoreringsteknologi for hjemmeboende eldre.»

Bergen kommune

Frode Fadnes Jacobsen

Regionalt forskingsfond

500 000 kr

2018 - 2018

Barn og unge:

«Samhandling og kvalitet i kommunale tjenester for barn, unge og deres familier»

Universitetet i Tromsø

Monica Martinussen/ Reidar Jakobsen

RKBU Nord

3 stipendiater

2018 - 2020

2017

Hjemmetjenesten:

«Innovating the clinical pathway for home-dwelling people with dementia and their families.»

Universitetet i Bergen

Bettina Husebø

Norges forskningsråd

16,5 mill.kr

2018 - 2022

Sykehjem:

«ENLIGHT: Exploring new and optimal light conditions to improve cognition, mood and health in people with dementia.»

Universitetet i Bergen

Elisabeth Flo

Norges forskningsråd

SUM: 8 mill.kr

2018 - 2020

Folkehelse/Helsedata:

«FolkeKommune: Kunnskapsbasert folkehelsearbeid i kommunen.»

Bergen kommune

Annette K. Servan

Norges forskningsråd

300 000 kr

Forprosjekt

2017 - 2018

Hjemmetjenesten:

«Sykehjemsbeboere i et forløpsperspektiv: Vestnorsk helsetjenesteforskning som grunnlag for innovasjon og omstilling i offentlig sektor.»

Bergen kommune

Birgitte Graverholt/ Kjell Krüger

Regionalt forskingsfond

500 000 kr

Forprosjekt

2018 - 2018

2016

Primærhelsetjenesten – medisin:

«Primary Care Research Network in Norway»

Universitetet i Bergen

Guri Rørtveit

Norges forskningsråd

65 mill.kr

2017 - 2027

Eldre hjemmeboende (musikkterapi):

«ALMUTH: Effects of music instrument lessons on brain plasticity, mood, and quality of life in Alzheimer patients.»

Universitetet i Bergen

Stefan Koelsch

Norges forskningsråd

14 mill.kr

2017 - 2021

Helsetjenester - innovasjon:

«Smart omsorg: Innovasjon med forskermedvirkning

Uni Research

Tord Skogedal Lindén

Norges forskningsråd

300 000 kr

Forprosjekt

2016 - 2016

Samhandling:

«Klinikk på tvers»

Helse Bergen

Irene Elgen

Norges forskningsråd

300 000 kr

Forprosjekt

2016 - 2016

Barn og unge:

«Ungdom, kropp og kroppsøving»

Bergen kommune

Janiche Helen Pedersen

Norges forskningsråd

3 mill.kr

2016 - 2019

Sykehjem:

«DEM.LIGHT: Effekten av lysterapi-rom på sykehjemspasienter med demens»

Bergen kommune

Gunnhild Johnsen Hjetland

Norges forskningsråd

3 mill.kr

2016 - 2019

2015

Sykehjem:

«IMPAKT: Implementation and Action for Knowledge Translation in practice and education.»

Høgskulen på Vestlandet

Birgitte Graverholt

Norges forskningsråd

10 mill.kr

2016 - 2021

Hjemmetjenesten:

«Optimeringsteknologi i hjemmebaserte tjenester»

SINTEF

Mette Røhne

Regionalt forskingsfond

3 mill.kr

2016 - 2018

Sykehjem:

«SAMPROFF: Tverrprofesjonell samarbeidslæring gjennom studentgrupper i kommunens helse- og sosialtjeneste.»

Bergen kommune

Benedicte Løseth

Norges forskningsråd

200 000 kr

Forprosjekt

2015 - 2015

Hjemmetjenesten:

«Sykehjemsbeboere i et forløpsperspektiv: Vestnorsk helsetjenesteforskning som grunnlag for innovasjon og omstilling i offentlig sektor.»

Bergen kommune

Bodil Ravneberg

Regionalt forskingsfond

200 000 kr

2015 - 2016