Gå tilbake til:
Du er her:

Forsknings- og innovasjonspris

Kunnskapskommunens forsknings- og innovasjonspris deles ut til en person, eller et miljø, som har gitt et fremragende bidrag til forskning og innovasjon i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Hvert år på vårparten åpnes det for nominasjoner til prisen. Disse blir vurdert av en komité med representanter fra samarbeidspartene i Kunnskapskommunen.

Kriteriene for prisen er at kandidaten har bidratt til utvikling av 1) et forskningsområde, og/eller 2) en ny eller forbedret tjeneste for de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

Prisen deles ut av byråd for helse og omsorg på Kunnskapskommunens konferanse i juni.

Det legges ut mer informasjon her når det åpnes for nominering av kandidater. For ytterligere spørsmål om prisen, ta gjerne kontakt på kunnskapskommunen@bergen.kommune.no.