Gå tilbake til:
Du er her:

Giardia-forskere fikk forskningsprisen

Forskergruppen som fant ut av giardiasmitten i Bergen kommune, fikk torsdag Kunnskapskommunens forsknings- og innovasjonspris.

  • Guri Rørtveit, professor dr. med UiB og fastlege Bergen kommune frem til 2016
  • Knut-Arne Wensaas, seniorforsker Uni Research Helse og fastlege Bergen kommune
  • Nina Langeland, professor dr. med. UiB og overlege ved Haukeland Universitetssykehus
  • Kurt Hanevik, postdoktor UiB
  • Kristine Mørch, førsteamanuensis II ved UiB overlege Haukeland Universitetssykehus
  • Geir Egil Eide, biostatistiker professor dr. philos, UiB og Helse Vest
  • Sverre Litleskare, ph.d.-kandidat UiB og sykehjemslege Bergen kommune
  • Knut Erik Emberland, ph.d.-kandidat UiB og fastlege Bergen kommune

Giardiagruppen består av forskere fra kommunehelsetjenesten i Bergen, Universitetet i Bergen, Uni Research Helse og Haukeland universitetssykehus.

De fikk prisen for sitt arbeid med Giardia-epidemien som brøt ut i Bergen i 2004.

- Bedre forståelse og behandling

- Epidemien hadde store konsekvenser for byens befolkning og for primærhelsetjenesten både under utbruddet og flere år etter. Gruppens forskning har bidratt til bedre forståelse av Giardia-sykdom og behandling av infeksjonen, slår juryen fast.

Dekan Nina Langeland ved Medisinsk odontologiske fakultet på Universitetet i Bergen og forskningssjef Ingvild Eide Graff på vegne av Uni research helse, tok imot prisen.

Langeland fortalte om arbeidet av Giardia-epidemien, helt fra de første mistankene om at de mange sykdomstilfellene var et smitteutbrudd, til smittekilden ble oppdaget og behandling ble iverksatt.

Deles ut for andre gang

Dette er andre gangen Kunnskapskommunen deler ut forsknings- og innovasjonsprisen, som går til et miljø eller en person som har gitt et fremragende bidrag innen forskning og innovasjon i helse- og omsorgstjenestene i Bergen kommune.

Juryens begrunnelse

Juryen sier Giardiagruppen "oppfyller kriteriene knyttet til både forskning og nytteverdi for kommunens helse- og omsorgstjenester på en utmerket måte". Videre i begrunnelsen skriver juryen:

"Forskningen på Giardia-infeksjon viser hva godt faglig samarbeid mellom forskningsinstitusjonene, Universitetet i Bergen og Uni Research, sammen med primær- og spesialisthelsetjenestene kan oppnå. Sentralt for vurderingen i forhold til forsknings- og innovasjonsprisen, er hvordan forskningsresultatene har hatt direkte nytte for å forbedre kommunens helse- og omsorgstjenester.

Gruppens arbeid har særlig bidratt til å heve kompetansen blant fastlegene og gitt en bedre forståelse av Giardia-sykdom og behandling av infeksjonen. Vi vet nå at irritabel tarm syndrom og kronisk utmattelse er vanlige komplikasjoner etter denne infeksjonen. Dette var helt ukjent før gruppen publiserte de første sikre resultatene."

Åtte kandidater var nominert til prisen - klikk her for å se alle.