Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune i spissen for folkehelsenyskapning

Bergen kommune går i gang med Folkekommune, et innovasjonsprosjekt som skal skape et felles system for utveksling av helseopplysninger.

Prosjektet ble tildelt midler fra Norges forskningsråd til å starte forprosjektet til «Kunnskapsbasert folkehelsearbeid i kommunen» (Folkekommune). Gjennom forskningsprogrammet «Forkommune» har forskningsrådet som mål «å utløse forskningsstøttet innovasjon i kommunesektoren og styrke kommunenes innovasjonskapasitet og innovasjonsevne».

Mange søknader

Forskningsrådet fikk inn hele 90 søknader fra hele landet til fristen i mai. Prosjektet som Bergen kommune nå skal lede, er ett av 13 prosjekter som kom gjennom nåløyet.

Innovasjonsprosjektet som Kunnskapskommunen skal utvikle, vil møte behovet for å tilby forskningsbaserte tiltak innen folkehelse. Systemet som prosjektet skal utvikle vil gi kommunen og forskere tilgang på relevant data, som gir bedre oversikt over folkehelsen i kommunen.

For å få dette trenger kommunen å utvikle en ny infrastruktur for lett og trygg tilgang til brukervennlige data fra kommunens ulike fagsystem. Fra datagrunnlaget skal prosjektet utvikle konkrete indikatorer som skal brukes i folkehelseforskning og i kommunens løpende oversikt over helsetilstanden i befolkningen.

Forebygging

Dette er en innovasjon i seg selv, men målet er også at infrastrukturen vil føre til konkrete innovasjoner innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

– Forebygging er viktig. Vi må bruke midlene der vi får mest igjen på sikt, og dreie midlene inn mot forebygging. Men vi må gjøre det der det virker. Da er forskning essensielt, og prosjekter som dette er viktig for å få denne kunnskapen, sier byråd for helse og omsorg, Vigdis Anita Gåskjenn.

– Dette er helt i kjerneområdet av det Kunnskapskommunen skal dreie seg om.

Spredt på mange systemer

Den type data en trenger for å få oversikt og utvikle indikatorer er i dag spredt på over 40 ulike fagsystemer bare i helse- og omsorgssektoren i Bergen, noe som gjør det komplisert å hente ut opplysninger og samtidig ivareta personvern.

Dette er første gang Byrådsavdelingen for helse og omsorg er både initiativtaker, prosjektleder og eier av et forsknings- og innovasjonsprosjekt. Samarbeidspartnere er Norsk senter for forskningsdata (NSD), Folkehelseinstituttet og HEMIL-senter ved Universitetet i Bergen.

Flere kan komme med

I det videre arbeidet er planen at de andre medlemskommunene i Kunnskapskommunene også blir med. I første omgang er Forkommune-prosjektet tildelt midler til å kjøpe fri arbeidskraft til å utvikle søknad en om et større hovedprosjekt . Fristen går ut i februar 2018.