Gå tilbake til:
Du er her:

Hva finner du i Kvalitetsportalen?

Kvalitetsportalen viser nøkkeltall og resultater av brukerundersøkelser og prøver i bergensskolen. Dette presenteres samlet i en egen kvalitetsrapport for den enkelte skole. Målet med Kvalitetsportalen er at skoler, skoleeiere, foreldre, elever, media og andre interesserte enkelt skal kunne få tilgang til relevante nøkkeltall for bergensskolen.

Resultater brukerundersøkelsen skole og SFO 2017

For tredje året på rad har foreldre til alle barn skolene og SFO, blitt invitert til å bli med på en brukerundersøkelse. De har sagt sin mening om forskjellige forhold ved skole- og SFO-tilbudet.