Gå tilbake til:
Du er her:

Resultater for bergensskolen som helhet

Kvalitetsrapporten viser nøkkeltall og resultater av brukerundersøkelser og prøver i bergensskolen.

I samlerapporten får du fakta om antall elever i bergensskolen, antall lærerårsverk og gjennomsnittlig gruppestørrelse. Tallene er oppgitt pr. 1. oktober inneværende skoleår.

Alle skoler er tatt med i oversikten for:

  • elevundersøkelsen om læringsmiljø
  • nasjonale prøver

I tillegg vises avgangsprøver og grunnskolepoeng samlet for alle skoler med ungdomstrinn.

Til hvert diagram vil du finne en forklaring på hvordan tallene er framkommet.