Gå tilbake til:
Du er her:

Siste hendelser

Ladegårdsgaten, akutt vannsperring 19.01 klokken 12:00 - FERDIG

Det er lekkasje på en vannledning i Ladegårdsgaten. Reperasjonsarbeid vil starte fredag 19. januar kl 12:00 og vare frem til vannledningen er reparert. Berørte abonnenter telefonvarsles.

(19.01.2018)

Erleveien, vannsperring 19.01.18 fra kl 09:00 - FERDIG

Det er lekkasje på en vannledning i Erleveien. Reperasjonsarbeid vil starte fredag 19. januar kl 09:00 og vare frem til vannledningen er reparert. Berørte abonnenter telefonvarsles.

(19.01.2018)

Strandgaten, vannsperring 19.01.18 FERDIG

På grunn av arbeid på hovedvannledningen i Strandgaten vil en del adresser i området rundt Strandgaten 197B være uten vann fredag 19. januar fra kl 09:00 og frem til arbeidet er ferdig i løpet av dagen. Berørte abonnenter telefonvarsles.

(19.01.2018)

Sudmanns vei, vannsperring 19.01.18 fra kl 09:30 - FERDIG

På grunn av arbeid på hovedvannledningen i Strandgaten vil en del adresser i området rundt Sudmanns vei 16 være uten vann fredag 19. januar fra kl 09:30 og frem til arbeidet er ferdig i løpet av dagen. Berørte abonnenter telefonvarsles.

(19.01.2018)

Meld inn feilparkerte biler

Bergen kommune har en egen vakttelefon for feilparkerte biler: Dagtid: 55568859 Kveld: 95191075.

(04.12.2017)

VARSLING VED VANNAVSTENGING

Bergen kommune har som mål å gi så god service som mulig. Når det gjelder vannavstenging pga. arbeid på nettet henter vi telefonnr. til berørte abonnenter fra Altinn.no.

(28.03.2017)

VED EVENTUELT STRØMBRUDD

Vaktsentralen vil informere om at det er BKK som leverer strøm, og dermed kan informere ved eventuelt strømbrudd. Ring telefon 05123 eller på nett BKK.no/feil

(03.08.2017)

Feilmeldingen

Meld inn feil og mangler på vei, vann, avløp og miljø på Feilmeldingen til Bergen kommune
Meld inn feil og mangler på vei, vann, avløp og miljø på Bergen kommunes feilmeldingstjeneste.