Gå tilbake til:
Du er her:

Siste hendelser

18.11 VANNSPERRING PGA BRUDD ER FERDIG

Vannledningsbruddet er nå utbedret, og alle skal ha fått tilbake vannet. Skyll ut med kaldt vann når vannet er tilbake.

(18.11.2017)

16.11 - SKULEVEGEN - VANNSPERRING PGA BRUDD ER FERDIG

På grunn av vannledningsbrudd i Skulevegen vil noen bygninger i området være uten vann i dag torsdag 16. november fra kl 18:00 og frem til vannledningen er reparert. Berørte abonnenter telefonvarsles.

(17.11.2017)

Meld inn feilparkerte biler

Bergen kommune har en egen vakttelefon for feilparkerte biler: Dagtid: 55568859 Kveld: 95171075.

(30.10.2017)

VARSLING VED VANNAVSTENGING

Bergen kommune har som mål å gi så god service som mulig. Når det gjelder vannavstenging pga. arbeid på nettet henter vi telefonnr. til berørte abonnenter fra Altinn.no.

(28.03.2017)

VED EVENTUELT STRØMBRUDD

Vaktsentralen vil informere om at det er BKK som leverer strøm, og dermed kan informere ved eventuelt strømbrudd. Ring telefon 05123 eller på nett BKK.no/feil

(03.08.2017)

Feilmeldingen

Meld inn feil og mangler på vei, vann, avløp og miljø på Feilmeldingen til Bergen kommune
Meld inn feil og mangler på vei, vann, avløp og miljø på Bergen kommunes feilmeldingstjeneste.