Gå tilbake til:
Du er her:

Siste hendelser

Wergelandsåsen vannsperring 21.03 fra klokken 12:00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt i området Wergelandsåsen 21.03.19 fra kl. 12:00. Arbeidet forventes ferdig i løpet av ettermiddagen/kvelden.

(20.03.2019)

Henrik Mohns vei 6 vannsperring 21.03 fra klokken 0900.

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt i området Henrik Mohns vei 21.03.19 fra kl. 09:00. Arbeidet forventes ferdig i løpet av ettermiddagen/kvelden.

(20.03.2019)

Hølbekken vannsperring 21.03 fra klokken 09.00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt i området Hølbekken 21.03.19 fra kl. 09:00. Arbeidet forventes ferdig i løpet av ettermiddagen/kvelden.

(20.03.2019)

Vestlundveien vannsperring 21.03.19 fra klokken 17.00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt i området Vestlundveien/Jonstadveien 21.03.19 fra kl. 17:00. Arbeidet forventes ferdig i løpet av kvelden/natten.

(20.03.2019)

Sletteviksvegen, vannsperring 20 mars fra kl 09:00 er startet

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt i området Sletteviksvegen 20.03.19 fra kl. 09:00. Arbeidet forventes ferdig i løpet av dagen.

(20.03.2019)

Løbergsveien, vannsperring 20 mars fra kl 12:00

På oppdrag for privat rørlegger som skal utføre arbeid på privat vannledning stenger vi vannet på hovedledningen i området Løbergsveien fra 20.03.19 fra kl 12:00. Arbeidet forventes ferdig i løpet av dagen/ettermiddagen.

(20.03.2019)

Idrettsveien, akutt sperring pga anleggsuhell 20. mars fra kl. 9.45 - ferdig

En entreprenør var uheldig og skadet en vannledning i Idrettsveien, noen adresser i Gimlebakken/Idrettsveien var derfor uten vann fra kl. 9.45 til kl. 10.15.

(20.03.2019)

Welhavens gate, vannsperring 20 mars fra kl 09:00 er ferdig

På grunn av arbeid på hovedvannledningen har vannet vært stengt i området Welhavens gate i dag onsdag 20.03.19 Arbeidet er nå ferdig, og alle skal ha fått vannet tilbake.

(20.03.2019)

Feilmeldingen

Meld inn feil og mangler på vei, vann, avløp og miljø på Feilmeldingen til Bergen kommune
Meld inn feil og mangler på vei, vann, avløp og miljø på Bergen kommunes feilmeldingstjeneste.