Gå tilbake til:
Du er her:

Siste hendelser

Washingtons vei, akutt vannsperring 22.03.2018. OPPHEVET

Lekkakje er reparert, og alle abonnenter skal ha fått vannet tilbake.

(22.03.2018)

Hillerenveien, vannsperring 22.03.2018 fra kl 09.00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen i Hillerenveien vil noen adresser i området være uten vann, torsdag 22. mars, fra kl 09:00 og frem til arbeidet er ferdig i løpet av dagen. Berørte abonnenter telefonvarsles.

(22.03.2018)

Østre Hopsvegen, vannsperring 22.03.2018 fra kl 10.00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen i Østre Hopsvegen vil noen adresser i området være uten vann, torsdag 22. mars, fra kl 10:00 og frem til arbeidet er ferdig i løpet av dagen. Berørte abonnenter telefonvarsles.

(22.03.2018)

Nesveien, veistenging pga fornying av avløpsrør 21-22.03.2018

Det må graves to steder i Nesveien på grunn av avløpsledninger som ble strømpeforet i går. Veien blir dessverre derfor stengt ved Nesveien 3, onsdag 21. mars, fra kl 12:00 og utover ettermiddagen. Trolig blir veien også stengt torsdag 22. mars fra kl 07:00 til kl 15:00.

(22.03.2018)

Sydneshaugen, vannsperring 23.03.2018 fra kl 09.00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen på Sydneshaugen vil noen adresser i området være uten vann, fredag 23. mars, fra kl 09:00 og frem til arbeidet er ferdig i løpet av dagen. Berørte abonnenter telefonvarsles.

(22.03.2018)

Marikollen, vannsperring 23.03.2018

På grunn av arbeid på hovedvannledningen i Marikollen vil noen adresser i området være uten vann, fredag 23. mars, fra kl 09:00 og frem til arbeidet er ferdig i løpet av dagen. Berørte abonnenter telefonvarsles.

(22.03.2018)

Meld inn feilparkerte biler

Bergen kommune har en egen vakttelefon for feilparkerte biler: Dagtid: 55568859 Kveld: 95191075.

(04.12.2017)

VARSLING VED VANNAVSTENGING

Bergen kommune har som mål å gi så god service som mulig. Når det gjelder vannavstenging pga. arbeid på nettet henter vi telefonnr. til berørte abonnenter fra Altinn.no.

(28.03.2017)

VED EVENTUELT STRØMBRUDD

Vaktsentralen vil informere om at det er BKK som leverer strøm, og dermed kan informere ved eventuelt strømbrudd. Ring telefon 05123 eller på nett BKK.no/feil

(03.08.2017)

Magnus Barfots gate, akutt vannsperring 21.03.2018 fra kl 08.55

En entrepenør har vært uheldig og vært bortpå en vannledning. For å stoppe lekkasjen og reparere vannledningen har man derfor stengt av deler av ledningsnettet. Noen abonnenter i området er derfor uten vann frem til vannledningen er reparert.

(21.03.2018)

Fjellveien, kokevarsel opphevet 21.03.2018

Etter vannledningsbruddet i Fjellveien 19. mars var det anbefalt å koke vannet. Vannprøver tatt 21. mars viser at vannkvaliteten er god og koking er derfor ikke lenger påkrevd.

(22.03.2018)

Lille Øvregaten, vannsperring 20.03.2018 fra kl 12.00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen ved Lille Øvregaten 38 vil noen adresser i området være uten vann, tirsdag 20. mars, fra kl 12:00 og frem til arbeidet er ferdig i løpet av dagen. Berørte abonnenter telefonvarsles.

(19.03.2018)

Akutt vannledningsbrudd i Ervikvegen

Det er et akutt vannledningsbrudd i Ervikvegen ved nr. 67. Abonnenter i Selvikvegen er uten vann utover natten. Det er satt ut en tappekran ved Ervikveien 67.

(20.03.2018)

Ibsens gate, støyende arbeid 19.03.18 fra kl 02:00

En entreprenør må jobbe natt til mandag 19. mars i krysset Ibsens gate / Sivles gate. Det skal utføres kjerneboring for BKK inn til eksisterende trafostasjon. Arbeidet MÅ gjøres på natt da det krever utkobling av flere høyspentkabler. Det vil bli utført gravearbeider og kjerneboring i tidsrommet fra ca kl 0200 til kl 0700 mandag morgen. Arbeidet er ved BKK sin trafostasjon ved Ibsens gate nr 57 og kan kun utføres om natten.

(17.03.2018)

Harald Skjolds veg, vannsperring 19.03,18 fra kl 08:30

På grunn av arbeid på hovedvannledningen i Harald Skjolds veg vil noen adresser i området være uten vann, mandag 19. mars, fra kl 08:30 og frem til arbeidet er ferdig i løpet av kvelden. Berørte abonnenter telefonvarsles.

(16.03.2018)

Feilmeldingen

Meld inn feil og mangler på vei, vann, avløp og miljø på Feilmeldingen til Bergen kommune
Meld inn feil og mangler på vei, vann, avløp og miljø på Bergen kommunes feilmeldingstjeneste.