Gå tilbake til:
Du er her:

Siste hendelser

Midtunhaugen, vannsperring 17.08 er ferdig

På grunn av arbeid på hovedvannledningen har vannet vært stengt i området Midtunhaugen i natt fra kl. 22:00 Arbeidet var ferdig kl. 11:40 og alle skal nå ha fått vannet tilbake.

(18.08.2018)

Gerhard Grans vei, vannsperring 20.08 klokken 09:00

På grunn av arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt i området Gerhard Grans vei på mandag 20.08 fra kl. 09:00. Arbeidet forventes ferdig i løpet av dagen.

(17.08.2018)

LUFTPUMPER PÅ PLASS I SÆLENVANNET

Langvarig tørke, vind og flo er hovedårsakene til at det lukter fra Sælenvatnet. Nå er pumpene som skal løse luktutfordringen på plass.

(09.08.2018)

Meld inn feilparkerte biler

Bergen kommune har en egen vakttelefon for feilparkerte biler: Dagtid: 55568859 Kveld: 95191075.

(04.12.2017)

VARSLING VED VANNAVSTENGING

Bergen kommune har som mål å gi så god service som mulig. Når det gjelder vannavstenging pga. planlagt arbeid på nettet henter vi telefonnr. til berørte abonnenter fra Altinn.no.

(27.03.2018)

VED EVENTUELT STRØMBRUDD

Vaktsentralen vil informere om at det er BKK som leverer strøm, og dermed kan informere ved eventuelt strømbrudd. Ring telefon 05123 eller på nett BKK sine nettsider.

(26.07.2018)

Feilmeldingen

Meld inn feil og mangler på vei, vann, avløp og miljø på Feilmeldingen til Bergen kommune
Meld inn feil og mangler på vei, vann, avløp og miljø på Bergen kommunes feilmeldingstjeneste.