Gå tilbake til:
Du er her:

Øyjordsveien, vannsperring 14.12 kl. 09.00. Ferdig

På grunn av arbeid på hovedvannledningen har vannet vært stengt i området Øyjordsveien i dag. Arbeidet er nå ferdig, og alle skal ha fått vannet tilbake.

Vannet kan være misfarget brunt/gult når det kommer tilbake. Skyll da godt ut på egen kaldtvannskran, fortrinnsvis på laveste punktet i huset. Rengjør siler om nødvendig.


Feilmeldingen

Meld inn feil og mangler på vei, vann, avløp og miljø på Feilmeldingen til Bergen kommune
Meld inn feil og mangler på vei, vann, avløp og miljø på Bergen kommunes feilmeldingstjeneste.