Gå tilbake til:
Du er her:

Råd og rutiner

Vi vil gjerne varsle deg ved hendelser og avvik i vannforsyningen

For å nå bredest mulig ut ved varsel om vannsperringer og rengjøring av ledningsnett, benytter vi telefonvarsling.

(18.10.2016)

Vi rengjør ledningsnettet for best mulig drikkevannskvalitet

Omfattende spyleplaner sørger for at vannledningsnettet i Bergen blir spylt og rengjort systematisk. Dette for at kvaliteten på drikkevannet skal være så god som mulig.

(08.08.2017)

Generelt om kokeanbefaling

Vi følger råd fra Folkehelseinstituttet om å anbefale koking når det er mistanke om at drikkevannet kan være forurenset.

(28.04.2015)

Gravefri fornying av avløpsledninger

I forbindelse med fornying og utbedring av avløpsnettet, kan det spre seg en karakteristisk lukt. Lukten kan være sjenerende, men er ikke farlig.

(01.04.2014)

Vannledningsbrudd på offentlige ledninger

Våre rutiner i forbindelse med vannledningsbrudd på offentlige ledninger

(20.03.2012)

Bruk av klor ved arbeid på vannledningsnettet

På verdensbasis er klor per i dag det hyppigst brukte middel til desinfeksjon av drikkevann.

(31.08.2017)