Gå tilbake til:
Du er her:

Råd og rutiner

Vi vil gjerne varsle deg ved hendelser og avvik i vannforsyningen

For å nå bredest mulig ut ved varsel om vannsperringer og rengjøring av ledningsnett, benytter vi telefonvarsling.

(01.11.2018)

Vi rengjør ledningsnettet for best mulig drikkevannskvalitet

Omfattende spyleplaner sørger for at vannledningsnettet i Bergen blir spylt og rengjort systematisk. Dette for at kvaliteten på drikkevannet skal være så god som mulig.

(01.11.2018)

Er drikkevannet misfarget?

Driftsforstyrrelser på vannledningsnettet kan føre til misfarget drikkevann.

(04.12.2018)

Generelt om kokeanbefaling

Vi følger råd fra Folkehelseinstituttet om å anbefale koking når det er mistanke om at drikkevannet kan være forurenset.

(01.11.2018)

Vannledningsbrudd på offentlige ledninger

Våre rutiner i forbindelse med vannledningsbrudd på offentlige ledninger

(01.11.2018)

Gravefri fornying av avløpsledninger

I forbindelse med fornying og utbedring av avløpsnettet, kan det spre seg en karakteristisk lukt. Lukten kan være sjenerende, men er ikke farlig.

(19.11.2018)

Bruk av klor ved arbeid på vannledningsnettet

På verdensbasis er klor per i dag det hyppigst brukte middel til desinfeksjon av drikkevann.

(31.08.2017)