Gå tilbake til:
Du er her:

Hydranter er kun til for brannslukking!

Det er IKKE tillatt for privatpersoner, borettslag eller bedrifter å benytte hydranter til vannuttak.

Det er IKKE tillatt for privatpersoner, borettslag eller bedrifter å benytte hydranter til vannuttak.

Det betyr at du ikke kan benytte hydrantene til for eksempel spyling av plasser, gater og lignende.

Ved feil bruk kan hydranten:

  • svikte ved brann og brannvesenet har bruk for slukkevann
  • få tilbakeslag av urent vann på nettet og spre forurensing i drikkevannet
  • bli sprengt av frost

For godkjente firma er det lagt til rette for vannuttak på ti vannposter i Bergen kommune.

Det er ikke tillatt for privatpersoner å benytte seg av vannpostene.

Søknad om godkjennelse til å tappe vann fra kommunale vannposter sendes til Vann- og avløpsetaten vaktsentral@bergen.kommune.no