Gå tilbake til:
Du er her:

Opphever kokevarsel i sentrum

Alle prøveresultater viser i dag tilfredsstillende drikkevannskvalitet og vi opphever derfor kokevarselet. Områdene som har vært berørt får nå vann fra Jordalsvatnet vannbehandlingsanlegg.

Berørte er varslet på telefon eller SMS.