Gå tilbake til:
Du er her:

Tilfeller av lukt fra biogassanlegget i Rådalen

Luktulemper i Rådalsområdet i romjulen stammer fra utfordringer med innkjøringen av Bergen biogassanlegg.

Jevnlige luftmålinger

Vi måler luften med jevne mellomrom, men har ikke registrert målbare verdier av H2S (hydrogensulfid). Denne gassen lukter ille og kan derfor være svært ubehagelig selv i veldig små konsentrasjoner som ikke kan registreres på måleapparater.

Døgnkontinuerlig vakt

For å hindre større utslipp har vi innført døgnkontinuerlig vakt, og vi jobber kontinuerlig med å eliminere problemet helt.

Lukten har vært sjenerende, og vi var desverre ikke forberedt på at lukten ville påvirke naboene i innkjøringsfasen. Vi beklager ulempene og ubehaget noen beboere har opplevd.