Gå tilbake til:
Du er her:

Nå skal vi lage drivstoff av biogassen

Gassproduksjonen på biogassanlegget begynner å bli så stor at vi kan starte oppgraderingsanlegget for å lage gass med drivstoffkvalitet.

Fra DSB:

Brannfarlig gass som skal til forbruker, unntatt hydrogen og gass med naturlig lukt, skal være tilsatt luktstoff. Luktstoffet skal ha en konsentrasjon som sikrer at gassen i luft kan luktes i konsentrasjoner på 20 % av nedre eksplosjonsgrense. Biogass som allerede har en tilstrekkelig kraftig lukt, på grunn av svovelinnhold eller andre komponenter, behøver ikke ekstra lukttilsetting.

Wikipedia:

Tetrahydrothiopen (THT) er et svovelbasert organisk luktstoff som tilsettes naturgass, som hovedsakelig inneholder metan (CH4). THT brukes som odorant for å tilkjennegi at det finnes naturgass i atmosfæren.

Oppgraderingsanlegget skal øke metankonsentrasjonen fra 60 % til 98 % metan. Samtidig fjernes rester av H2S og gassen tørkes. For å unngå lukt til omgivelsene blir H2S gassen renset i et kullfilter før den slippes ut. Den oppgraderte biogassen er i utgangspunktet helt luktfri.

Tilsetter luktstoff av sikkerhetsmessige årsaker

Av sikkerhetsmessige årsaker er det påbudt å tilsette et luktstoff slik at vi lett kan registrere en eventuell lekkasje.

Lukter lenge før det oppstår farlige konsentrasjoner

Luktstoffet som brukes er THT (samme som brukes på dagens gassbusser som går på naturgass). Det lukter lenge før det oppstår farlige konsentrasjoner av Metangassen. Nå skal dette luktstoffet kobles til doseringsutstyret på anlegget. Det kan skje uhell med søl av dette luktstoffet. Konsentrert THT lukter svært ille, men lukten er ikke helseskadelig.

Vi forventer at oppstarten ikke skal forårsake luktulemper for naboene. Registrerer du likevel lukt, meld ifra til Vaktsentralen på telefon: 55 56 78 15