Gå tilbake til:
Du er her:

Opprydning, reparasjon og sikring ved Munkebotn er gjennomført

Mye vann, på feil sted, på kort tid, kan være både skadelig og skremmende. Arbeidet med å sikre, rydde og gjenopprette etter vannets ødeleggelser er nå gjennomført.

Tiltakene for å ivareta sikkerheten, er nå ferdig. Rotvelter, steiner og trær er sikret og fjernet. I tillegg er elveleiet er satt tilbake til opprinnelig lei.

Tilkomstveien opp til Munkebotn er også ferdig etablert.

Restaurerer "indianerplassen"

Arbeidet med å sette i stand Indianerplassen starter trolig neste uke.

-Dette skulle ikke ha skjedd

-Ferdselsforbud i Eidsvåg opphevet