Gå tilbake til:
Du er her:

N. Rolfsensvei,akutt vannsperring 8/5 kl. 15.30

På grunn av akutt arbeid på hovedvannledningen vil vannet bli stengt til noen adresser i området N. Rolfsensvei i dag 8/5 fra klokken kl 15.30. Arbeidet forventes ferdig i løpet av ettermiddagen, kvelden


Vannet kan være misfarget brunt/gult når det kommer tilbake. Skyll da godt ut på egen kaldtvannskran, fortrinnsvis på laveste punktet i huset. Rengjør siler om nødvendig.