Gå tilbake til:
Du er her:

Ådlandstraumen, vannsperring 14. august fra kl 09:00 er utsatt til uke 34

Den varslede vannsperringen i dag 14. august må dessverre utsettes til neste uke. Nytt varsel vil bli sendt.

Berørte abonnenter skal være varslet på telefon. Dersom du ikke har mottatt slikt varsel, kan du gå til https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/vannog-avlopsetaten/9085/article-45337 for informasjon og oppdatering av kobling mellom mobilnummer og adresse.


Vannet kan være misfarget brunt/gult når det kommer tilbake. Skyll da godt ut på egen kaldtvannskran, fortrinnsvis på laveste punktet i huset. Rengjør siler om nødvendig