Gå tilbake til:
Du er her:

Fana og Ytrebygda: Kokevarsel opphevet 17. august

Det er ikke gjort funn av E.coli i oppfølgingsprøvene tatt av vannkvaliteten i Fana/Ytrebygda. Kokevarselet er dermed opphevet etter samråd med Mattilsynet.

Kokevarselet opphevet lørdag 17. august 

Oppfølgingsprøvene tatt av vannkvaliteten i Fana/Ytrebygda er tilfredsstillende. Dermed opphever vi kokevarselet lørdag 17. august. Dette i samråd med Mattilsynet.

Berørte abonnenter skal være varslet

Alle berørte abonnenter skal være varslet. 

Bakgrunn for kokevarsel for Fana/Ytrebygda 15. august

Torsdag 15.08 ble det i kommunens ukentlige rutinekontroll av drikkevannskvaliteten funnet fem E.coli bakterier på prøvepunktet i Skagedumpen ved Sandsli. I henhold til kommunens rutiner, sendte vi ut kokevarsel til berørte abonnenter.

Sårbare abonnenter ble prioriterte ved utplassering av vanntanker.

For nærmere informasjon om hva kokevarsel innebærer og hvordan du skal håndtere kokevarsel, se under.