Gå tilbake til:
Du er her:

Mye vann, på feil sted, på kort tid, kan være både skadelig og skremmende. Arbeidet med å sikre, rydde og gjenopprette etter vannets ødeleggelser er nå gjennomført.

Tiltakene for å ivareta sikkerheten, er nå ferdig. Rotvelter, steiner og trær er sikret og fjernet. I tillegg er elveleiet er satt tilbake til opprinnelig lei.

Tilkomstveien opp til Munkebotn er også ferdig etablert.

Restaurerer "indianerplassen"

Arbeidet med å sette i stand Indianerplassen starter trolig neste uke.

-Dette skulle ikke ha skjedd

-Ferdselsforbud i Eidsvåg opphevet

Feilmeldingen

Meld inn feil og mangler på vei, vann, avløp og miljø på Feilmeldingen til Bergen kommune
Meld inn feil og mangler på vei, vann, avløp og miljø på Bergen kommunes feilmeldingstjeneste.