Gå tilbake til:
Du er her:

Barnehage

Vinterferien 2018: Svømmeopplæring for 4-6-åringer i barnehage

5-dagerskurs i svømmeopplæring for 4 – 6 åringer i barnehage skal arrangeres i uke 9 (vinterferien). Videre informasjon om de ulike bassengene og tidspunktene for disse svømmekursene vil fortløpende bli gjort tilgjengelig på denne siden.

(30.01.2017)

Aktivitetsplan for Høst 2017 "Sammen for kvalitet - barnehage"

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett - Seksjon barnehage har utarbeidet "Aktivitetsplan for høsten 2017" med ulike kompetansehevende tiltak for ansatte i private og kommunale barnehager.

(11.09.2017)

Innlegg og presentasjoner på den store Fagdagen for barnehager 2017

Her kan du laste ned presentasjonene fra de ulike foredragene på den store Fagdagen for barnehager 10. november 2017.

(16.11.2017)

Årets store fagdag for barnehager, 10. november 2017

Tema for dagen er Implementering av Rammeplanen og alle forelesningene vil gi innsikt og inspirasjon på viktige områder i den nye rammeplanen.

Oppgradering av IST Barnehage/SFO (Hypernet)

Bergen kommune skal gjennomføre en omfattende oppgradering av IST Barnehage/SFO. Dette vil føre til bedre søknadsprosedyrer for foresatte og en mer oversiktlig venteliste og opptaksprosess for barnehagene. Oppgradering vil få noen konsekvenser som berører barnehagene, skolene og foresatte.

(22.09.2017)

Barnehager og skoler med nye nettsider

Barnehagene og skolene har nettopp fått nytt, mobilvennlig design på nettsidene sine.

(08.06.2017)

160 sykkelambassadører for barn og unge

160 ansatte i barnehager og skoler er klare for å gjøre en innsats. De har vært på inspirasjonssamling om sykling og Sykkel-VM.

(15.02.2017)

Barnehageuken 2017

Les, skriv ut og heng opp vedlagte program for uken 30.januar til 3.februar!

(09.01.2017)

BK Læring - Bergen kommunes kursadminstrasjonssystem

Bergen kommune bruker BK Læring som kursadministrativt system. I 2016 ble Kursbørsen erstattet av dette systemet.

(30.06.2016)

Foreldresamarbeid

Det er utarbeidet brosjyrer om sentrale tema i barnehagen. Brosjyren finnes på norsk bokmål, engelsk, arabisk, somali, kurdisk sorani og polsk.

(27.06.2016)

Foresattes mening om barnehage- , skole- og SFO

Foresatte til alle barn i private og kommunale barnehager, skoler og SFO ble invitert til å si sin mening om ulike forhold i årets brukerundersøkelse.

Her er resultatene (20.04.2016)

Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur - nå kan du søke!

Den nasjonale barnehageprisen for kunst og kultur er en pris som deles ut hvert annet år til tre barnehager.

(01.10.2015)

Fra musikk til språk

Invitasjon til pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen 2015 - 2016. Fagavdeling barnehage og skole gjentar suksessen og inviterer nye barnehager til å delta i prosjektet «Fra musikk til språk».

(11.08.2015)

Statlige midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever

Fagavdeling barnehage, skole og idrett har søkt statlige midler via Fylkesmannen og har fått tildelt gode midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever med rett til grunnskoleundervisning. Kursene er gratis for elevene.

(25.01.2017)

Språkveileder - Bergen Språkstimuleringsprogram

Bergen kommune har utarbeidet en veileder for arbeid med språkmiljø og språkstimulering for ett- og flerspråklige barn i barnehagen. Vi ønsker at denne veilederen skal bli et nyttig verktøy i barnehagens arbeid med språk.

(02.07.2015)