Gå tilbake til:
Du er her:

Barnehage

Kvalitetsutviklingsplanen 2018-2021 - Sammen for kvalitet - Lek og læring

"Sammen for kvalitet - Lek og læring. Kvalitetsutviklingsplan for kommunale barnehager i Bergen 2018-2021", beskriver kommunens strategier og tiltak for å støtte opp under satsingsområdet for de neste fire årene: "Grunnlag for livslang læring i det 21. århundre".

Informasjon til foreldre med barn i barnehager som eies av Bergen kommune

Det er utarbeidet et hefte med informasjon til foreldre med barn i barnehager som eies av Bergen kommune. Heftet blir oversatt til flere språk og vil bli gjort tilgjengelig på denne siden etter hvert som de blir ferdigstilt.

Svømmeopplæring for 4-6-åringer i barnehage høstferien 2019

5-dagerskurs i svømmeopplæring for 4 – 6 åringer i barnehage arrangeres i uke 41. Dette er en ukes intensivkurs og barna er ca. 1 time i bassenget hver dag den uken.

Migrasjonspedagog i barnehage.

Tilbud om veiledning og kompetanseheving til personalet.Tjenesten skal gi barnehager veiledning i arbeid med barn som har minoritetsspråklig bakgrunn.

(20.09.2018)

KS Læring - Bergen kommunes kursadminstrasjonssystem

Bergen kommune bruker KS Læring som kursadministrativt system. I 2016 ble Kursbørsen erstattet av dette systemet.

(30.06.2016)