Gå tilbake til:
Du er her:

Fra musikk til språk

Barnehager har det siste året spilt, sunget og lært mye om bruk av musikk i barnehagen. Musikkglede og erfaringsdeling har vært viktige faktorer i fagavdelingens prosjekt som har hatt et spesielt fokus på musikk og flerspråklig utvikling.

Høsten 2012 startet 9 barnehager prosjektet "Fra musikk til språk".

Musikk stimulerer ulike sanser hos barnet, og skaper emosjonelt fellesskap. Gjennom musikk ønsker barnehagen å skape noe felles på tvers av barnegruppen, noe som kan gjøre det lettere å få sosialt innpass i barnegruppen. Musikk engasjerer og skaper magiske øyeblikk.

Prosjektets målsetting var å styrke en flerkulturell pedagogikk, hvor språkstimulering skjer i tilknytning til kunstfaglige aktiviteter med hovedvekt på musikk og drama. Det har vært lagt opp til en didaktikk, hvor NLA Høgskolen ved Inger Lisa Mjøen og Elin Thoresen i samarbeid med musikkpedagog Laila Therese Bøen og kunstner og forfatter Adele L. Duus har gjennomført kurs, dialogmøter, veiledninger og musikksamlinger med barn og personalet.

Barnehagene som startet prosjektet, har utelukkende hatt positive erfaringer med arbeidet. Bruk av instrumenter og instrumentpakke har inspirert til musikkstunder i barnehagen, og personalet har gjennom prosjektet fått mye inspirasjon til hvordan gjennomføre musikkstunder og legge til rette for musikkglede i hverdagen.

Prosjektet ble i juni 2013 avsluttet med en presentasjonsdag der barnehagene presenterte sine prosjekter og delte erfaringer fra barnehagen i sitt arbeid med musikk.

På bakgrunn av positive tilbakemeldinger, har 10 nye barnehager startet et nytt prosjektår med musikk og språk høsten 2013. Nytt prosjektår startet med at Nora Kulset foreleste om «Musikk og andrespråk – om musikken som verktøy i norskopplæringen av minoritetsspråklige førskolebarn»

Barnehagene har også i årets prosjekt arbeidet i egen barnehage for å finne gode metoder for språkstimulering gjennom bruk av musikk, og hvordan finne musikkgleden i sin barnehage.

Prosjektet avsluttes 14. mai 2014 med erfaringsdeling i prosjektgruppen.