Gå tilbake til:
Du er her:

Skole

Tidlig innsats 2018

Det arrangeres tidlig innsats-samlinger for alle 1.- og 2.-trinns lærere og avdelingsleder/ rektor i månedsskiftet oktober-november 2018

(12.09.2018)

Nasjonale prøver 2018

Det nærmer seg tid for gjennomføring av nasjonale prøver. Både den tekniske og den faglige delen av forberedelsen og gjennomføringen er viktig.

(05.09.2018)

"Svøm Bergen" 2018 - 2019

Bystyret har vedtatt at fra skolestart 2017 skal alle våre 3000 elever på 4. trinn i bergensskolen få svømmeopplæring i "Svøm Bergen". Fra uke11 2019 og frem til sommerferien 2019, er det 3. trinn som starter sin svømmeopplæring i de samme bassengene på de samme tidspunkt.

(13.08.2018)

Sammen for kvalitet - læring

Det er laget et hefte av kvalitetsutviklingsplanen "Sammen for kvalitet - læring"

(07.06.2018)

Skolestart høsten 2018

Første skoledag for elevene i grunnskolen er torsdag 16. august. Her finner du tidspunkt for oppmøte og informasjon om aktuelle tjenester.

(03.07.2018)

Brukerkontoer i Elevnettet

Det har skjedd store utvidelser på Elevnettet i Bergen kommune den siste tiden.

(07.03.2018)

Å skrive seg til lesing med lydstøtte STL+

Metoden STL+ - «Å skrive seg til lesing med lydstøtte» - er etter hvert blitt en anerkjent metode i begynneropplæring. Spesielt i Sverige har metoden bredt om seg. Kort forklart: elevene kan lære seg å lese via skriving med lydstøtte og ved at de uttrykker seg skriftlig på et tidlig tidspunkt i sin læringsprosess.

(26.06.2017)

Digital ferdigheter - kartlegging 4. trinn i bergensskolen våren 2018

UDir legger tilrette for digital kompetanseprøve på 4. trinn våren2018. Byrådet har vedtatt at denne prøven skal være obligatorisk for bergensskolene å gjennomføre.

(10.08.2017)

SFO - innføring av smøremåltid, økonomisk moderasjon og kostpenger

Bystyret har vedtatt innføring av smøremåltid og økonomisk moderasjon i SFO. På denne siden finner du informasjon om kostpenger og mulighet for å søke økonomisk moderasjon på SFO.

(20.12.2017)

Partnerskapsskolen – sammen for en god lærerutdanning

Partnerskapsskolen er et samarbeid mellom Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett og Høgskulen på Vestlandet (HVL) Avdeling for lærerutdanning. Syv skoler er også med i prosjektet som skal gå over fire år.

(09.11.2017)

Digitale pedagoger 2017-2018

Fagavdeling for barnehage og skole knytter til seg digitale pedagoger for å støtte opp om læring via digitale medier i skolen. Tiltaket er i samsvar med sentralt gitte satsingsfelt i bergensskolens kvalitetsutviklingsplan: Læring i digitale omgivelser.

(09.02.2017)

Digitale program for elevene i bergensskolen

Denne nettsiden gir en kort oversikt over program som elevene har tilgjengelig på elevnettet og hva elevene også kan nå hjemmefra. Den er ikke helt komplett, men gir et inntrykk av mangfoldet.

(20.03.2014)

Office-pakken på private maskiner for de elevene som tilhører bergensskolen

Elever i bergensskolen med FEIDE-pålogging, kan laste ned Office-pakken på sin private maskin. Lærere logger på med sin kommunale e-postadresse.

(21.08.2017)

Lese- og skriveverktøy med lydstøtte i bergensskolen

Fra skolestart 2016 er CD-ORD bergensskolens lese- og skriveverktøy med bokmål, nynorsk, tysk, fransk, engelsk og spansk. Via FEIDE er det også tilgang til IntoWords online og IntoWords ordbøker på alle digitale mottakere. Alle programmene kan benyttes på elevens private maskiner.

(08.06.2017)

Barnehager og skoler med nye nettsider

Barnehagene og skolene har nettopp fått nytt, mobilvennlig design på nettsidene sine.

(08.06.2017)