Gå tilbake til:
Du er her:

Skole

Tidlig innsats 2019

Det arrangeres tidlig innsats-samlinger for alle 1.- og 2.-trinns lærere og avdelingsleder/ rektor i månedsskiftet september -oktober 2019

(04.09.2019)

ENT3R leksehjelp i realfag skoleåret 2019-20

Har dere elever i 10. klasse som vil være med på leksehjelp i matematikk og naturfag?

(21.06.2019)

Talentsenter i realfag på VilVite 2019/2020

Nå inviteres skoler i Bergen kommune til å melde sin interesse for å få elever fra 7.-10. trinn til delta på Talentsenter i realfag på VilVite skoleåret 2019/2020.

(13.02.2019)

Invitasjon til kursrekke ”Eksamen og vurdering 2020"

Vi har nå publisert kursrekken før eksamen 2020. Påmelding skjer som vanlig i KS Læring, og i denne artikkelen vil du finne direktelenker til hver av de fire kursene.

(21.09.2018)

ARGUMENT - realfagsprosjektet som forsker på Ekte data i bergensskolen

Lærer elevene mer når de arbeider med nære og ekte tall som er knyttet til samfunnsaktuelle problemstillinger? ARGUMENT-prosjektet skal forske på om elever som arbeider med egne målinger, datalogging og med større datamengder, som f.eks. bergensveret.no får bedre matematikk- og naturfagkompetanse. Blir elevene flinkere til å argumentere for hvordan målinger og grafer støtter hypoteser de har i dagligdagse samfunnsaktuelle problemstillinger? Regner det mer i Bergen nå enn før? Hva er den sunneste og mest miljøvennlige mat vi kan spise? Lønner det seg for skolen å montere solcellepanel på taket?

(27.09.2018)

Tidlig innsats 2018

Det arrangeres tidlig innsats-samlinger for alle 1.- og 2.-trinns lærere og avdelingsleder/ rektor i månedsskiftet oktober-november 2018

(12.09.2018)

Nasjonale prøver 2018

Det nærmer seg tid for gjennomføring av nasjonale prøver. Både den tekniske og den faglige delen av forberedelsen og gjennomføringen er viktig.

(05.09.2018)

"Svøm Bergen" 2019 - 2020

Bystyret har vedtatt at fra skolestart 2017 skal alle våre 3000 elever på 4. trinn i bergensskolen få svømmeopplæring i "Svøm Bergen". Årets 4.trinnselever starter undervisning i uke 35. Fra uke 11 2019 og frem til sommerferien 2019, er det 3. trinn som starter sin svømmeopplæring i de samme bassengene på de samme tidspunktene.

(13.08.2018)

Sammen for kvalitet - læring

Det er laget et hefte av kvalitetsutviklingsplanen "Sammen for kvalitet - læring"

(07.06.2018)

Skolestart høsten 2019

Første skoledag for elevene i grunnskolen er fredag 16. august. Her får du informasjon om aktuelle tjenester.

(03.07.2018)

Brukerkontoer i Elevnettet

Det har skjedd store utvidelser på Elevnettet i Bergen kommune den siste tiden.

(07.03.2018)

Å skrive seg til lesing med lydstøtte STL+

Metoden STL+ - «Å skrive seg til lesing med lydstøtte» - er etter hvert blitt en anerkjent metode i begynneropplæring. Spesielt i Sverige har metoden bredt om seg. Kort forklart: elevene kan lære seg å lese via skriving med lydstøtte og ved at de uttrykker seg skriftlig på et tidlig tidspunkt i sin læringsprosess.

(26.06.2017)

Digital ferdigheter - kartlegging 4. trinn i bergensskolen våren 2018

UDir legger tilrette for digital kompetanseprøve på 4. trinn våren2018. Byrådet har vedtatt at denne prøven skal være obligatorisk for bergensskolene å gjennomføre.

(10.08.2017)

SFO - smøremåltid, økonomisk moderasjon og kostpenger

Bystyret har vedtatt smøremåltid og økonomisk moderasjon i SFO. På denne siden finner du informasjon om kostpenger og mulighet for å søke økonomisk moderasjon på SFO.

(20.12.2017)

Partnerskapsskolen – sammen for en god lærerutdanning

Partnerskapsskolen er et samarbeid mellom Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett og Høgskulen på Vestlandet (HVL) Avdeling for lærerutdanning. Syv skoler er også med i prosjektet som skal gå over fire år.

(09.11.2017)