Gå tilbake til:
Du er her:

Skole

Partnerskapsskolen – sammen for en god lærerutdanning

Partnerskapsskolen er et samarbeid mellom Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett og Høgskulen på Vestlandet (HVL) Avdeling for lærerutdanning. Syv skoler er også med i prosjektet som skal gå over fire år.

(09.11.2017)

Rådgiversamling for grunn- og videregående skole

Rådgiversamlingen tirsdag 7. november har et spennende program.

(19.10.2017)

Samlinger for resultatoppfølging av nasjonale prøver lesing/regning 5., 8. og 9.trinn

Fagavdelingen inviterer lærere og avdelingsledere/rektor til samling med analyse og oppfølging av lese- og regneresultater. På samlingen vil en arbeide med egne elevresultater og diskutere analysemuligheter ved bruk av resultater i regneark og veiledninger.

(23.10.2017)

Oppgradering av IST Barnehage/SFO (Hypernet)

Bergen kommune skal gjennomføre en omfattende oppgradering av IST Barnehage/SFO. Dette vil føre til bedre søknadsprosedyrer for foresatte og en mer oversiktlig venteliste og opptaksprosess for barnehagene. Oppgradering vil få noen konsekvenser som berører barnehagene, skolene og foresatte.

(22.09.2017)

Barnehager og skoler med nye nettsider

Barnehagene og skolene har nettopp fått nytt, mobilvennlig design på nettsidene sine.

(08.06.2017)

Å skrive seg til lesing med lydstøtte STL+

Metoden STL+ - «Å skrive seg til lesing med lydstøtte» - er etter hvert blitt en anerkjent metode i begynneropplæring. Spesielt i Sverige har metoden bredt om seg. Kort forklart: elevene kan lære seg å lese via skriving med lydstøtte og ved at de uttrykker seg skriftlig på et tidlig tidspunkt i sin læringsprosess.

(26.06.2017)

"Svøm Bergen" 2017 - 2018

Bystyret har vedtatt at fra skolestart 2017 skal alle våre 3000 elever på 4. trinn i bergensskolen få svømmeopplæring i "Svøm Bergen". Fra påskeferien 2018 og frem til sommerferien 2018, er det 3. trinn som starter sin svømmeopplæring i de samme bassengene på de samme tidspunkt.

(23.08.2017)

Kurs om ansettelse og personalmapper

Kursene i regi av personalrådgiverne i BBSI om «Ansettelse» og «personalmappen» viser til en rekke dokumenter og maler, disse finner du her.

(10.03.2017)

Digital ferdigheter - kartlegging 4. trinn i bergensskolen våren 2018

UDir legger tilrette for digital kompetanseprøve på 4. trinn våren2018. Byrådet har vedtatt at denne prøven skal være obligatorisk for bergensskolene å gjennomføre.

(10.08.2017)

160 sykkelambassadører for barn og unge

160 ansatte i barnehager og skoler er klare for å gjøre en innsats. De har vært på inspirasjonssamling om sykling og Sykkel-VM.

(15.02.2017)

Ny rapport om skolenes bidrag til læring

Statistisk sentralbyrå (SSB) har laget en rapport som ser på om det er forskjeller i skolers og kommuners bidrag til elevenes læring i grunnskolen.

(19.01.2017)

Regnetips for foreldre med barn i bergensskolen

Fagavdeling barnehage og skole har laget og fått trykket regnetips for foreldre med elever i bergensskolen.

(03.01.2017)

Office-pakken på private maskiner for de elevene som tilhører bergensskolen

Elever i bergensskolen med FEIDE-pålogging, kan laste ned Office-pakken på sin private maskin. Lærere logger på med sin kommunale e-postadresse.

(21.08.2017)

Lese- og skriveverktøy med lydstøtte i bergensskolen

Fra skolestart 2016 er CD-ORD bergensskolens lese- og skriveverktøy med bokmål, nynorsk, tysk, fransk, engelsk og spansk. Via FEIDE er det også tilgang til IntoWords online og IntoWords ordbøker på alle digitale mottakere. Alle programmene kan benyttes på elevens private maskiner.

(08.06.2017)

Digitale pedagoger 2017-2018

Fagavdeling for barnehage og skole knytter til seg digitale pedagoger for å støtte opp om læring via digitale medier i skolen. Tiltaket er i samsvar med sentralt gitte satsingsfelt i bergensskolens kvalitetsutviklingsplan: Læring i digitale omgivelser.

(09.02.2017)