Gå tilbake til:
Du er her:

Befo (flerkulturell opplæring)

Statlige midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever

Fagavdeling barnehage, skole og idrett har søkt statlige midler via Fylkesmannen og har fått tildelt gode midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever med rett til grunnskoleundervisning. Kursene er gratis for elevene.

(01.10.2018)

Zmekk samfunnsfag 8-10

Zmekk samfunnsfag 8-10 er en læringsressurs i samfunnsfag. Ressursen består av animasjonsfilmer, oppgaver, ordlister og quiz. Alt innhold finnes på både norsk, somali og arabisk.

(19.10.2017)

Foreldresamarbeid

Det er utarbeidet brosjyrer om sentrale tema i barnehagen. Brosjyren finnes på norsk bokmål, engelsk, arabisk, somali, kurdisk sorani og polsk.

(17.08.2018)

Språkstien - et forsterket språktilbud i Løvstakkveien

Språkstien er et forsterket språktilbud som fra 2017 er i Sambrukshuset i Løvstakkveien. Det er gratis for alle barn mellom 0 til 6 år uten barnehageplass, sammen med foresatte eller andre voksne.

(03.07.2017)

Språkveileder - Bergen Språkstimuleringsprogram

Bergen kommune har utarbeidet en veileder for arbeid med språkmiljø og språkstimulering for ett- og flerspråklige barn i barnehagen. Vi ønsker at denne veilederen skal bli et nyttig verktøy i barnehagens arbeid med språk.

(19.01.2018)

Informasjonsbrosjyre om barnehage som språklig og kulturell integreringsarena.

Bergen kommune har laget en informasjonsbrosjyre for å rekruttere flere barn med minoritetsbakgrunn til barnehagene. Brosjyren fokuserer på barnehagen som viktig integreringsarena både språklig og kulturelt. Brosjyren er oversatt til flere språk.

(17.12.2014)

Kurs og konferanser

Her finner du invitasjoner til ulike kurs/konferanser.

(17.11.2016)

Fra musikk til språk

Barnehager har det siste året spilt, sunget og lært mye om bruk av musikk i barnehagen. Musikkglede og erfaringsdeling har vært viktige faktorer i fagavdelingens prosjekt som har hatt et spesielt fokus på musikk og flerspråklig utvikling.

(18.02.2014)

Registrering i Vokal og søknadsprosedyre i Extens

Kartlegging i Vokal av nåværende 1. og 2. trinn og 1. og 2. trinn neste skoleår.

(21.11.2016)

Hjem - skolesamarbeid

På bakgrunn av prosjektet ”Minoritetsspråklige foreldre – en ressurs for elevenes opplæring i skolen” og prosjektet "Hjem - skolesamarbeid" er det utarbeidet både håndbok og rapport.

(18.10.2013)

Godkjenning for lærere, styrere og pedagogiske ledere med kvalifikasjoner fra utlandet

Her finner du informasjon om hvordan lærere fra utlandet godkjennes og hvordan styrere og pedagogiske ledere fra utlandet godkjennes.

(02.04.2012)