Gå tilbake til:
Du er her:

Last ned Bergen kommunes logo

Her laster du ned Bergen kommune sin logo. Det er at krav at du følger retningslinjene for bruk av logoen.

Last ned anbefalt logo

Bergen kommunes hovedlogo har midtstilt navnetrekk under logoelementet (norsk og engelsk). Dette er hovedvarianten av logoen og den som først og fremst ønskes brukt. Skriften på teksten er svart. Logoen ønskes fortrinnsvis brukt på hvit bakgrunn.

Logo med navnetrekk til høyre for logoelementet (norsk og engelsk) brukes der hovedlogoen ikke fungerer på aktuell flate.

Du finner logoene i jpg-format under "Vedlegg" på denne siden.

Last ned andre formater eller logovarianter

Om annet format eller logovarianter trengs, kan du laste ned logoen direkte fra Bergen kommunes profilmanual (følg lenken, åpne pdf av profilen på siden).

Er du i stuss, kontakt Seksjon informasjon.

Retningslinjer for bruk

Bergen kommunes logo består av logoelement og navnetrekk i et fast definert, innbyrdes forhold, og skal kun brukes i sin helhet. Logoen er Bergen kommunes eiendom og kan ikke endres. Størrelsesforholdet mellom elementene må ikke endres. Bruk aldri kopier og logoer fra andre trykksaker. Logoen skal ikke spres videre til andre.

Bergen kommunes logo skal kun brukes av avdelinger, bydeler eller bedrifter i Bergen kommune, eller tiltak der Bergen kommune er medarrangør. All annen bruk skal skje i samråd med Seksjon informasjon. Logoen skal ikke benyttes til kommersiell bruk.

Skal logo benyttes i forbindelse med film, reklame, annonser, profileringsmateriell, webannonsering eller lignende, skal Seksjon informasjon godkjenne og se gjennom på forhånd hvordan logoen benyttes.

All bruk av logo skal følge Bergen kommunes profilmanual.