Gå tilbake til:
Du er her:

Pressemelding

Nr. 30/15
Bergen, 01. juni 2015

Macody Lund blir ny finansbyråd

Eiler Macody Lund (Frp) blir ny byråd for finans, eiendom og eierskap. Media er invitert til nøkkeloverrekkelse I DAG klokken 15.00.

Macody Lund kommer fra stillingen som byråd for sosial, bolig og områdesatsing.

- Eiler har vist seg som en solid ressurs i byrådet. Han kommer til å gjøre en god jobb som finansbyråd, og lose økonomien trygt gjennom tertialrapport og budsjettprosessen. Han vil sørge for kontinuitet i arbeidet med å håndtere den økonomiske situasjonen Bergen og resten av kommunene i Norge står ovenfor, sier byrådsleder Martin Smith-Sivertsen.

Eiler Macody Lund har lang erfaring fra bypolitikken og ble første gang valgt inn i Bergen bystyre i 2007. Han har erfaring fra ulike lederstillinger innen shipping, blant annet som Director of Marketing Genstar Container Corp og Vice President Gateway Management Services.

- Jeg vil takke for tilliten og ser frem til å fortsette det gode arbeidet Liv har gjort. Det er selvsagt utfordrende å snu en vanskelig økonomisk situasjon som Bergen og resten av kommune-Norge nå er i, men vi jobber kontinuerlig for å skape en bedre økonomisk situasjon for byen og Bergens befolkning i de neste årene, sier Macody Lund.

- Jeg har videre som et overordnet mål å redusere gjelden og redusere avdragstiden og samtidig arbeide videre for å gradvis redusere eiendomsskatten. Dette er ambisiøst og vil nok ta tid, men det er viktig å ha klare mål, sier Macody Lund.

Hilde Onarheim (H) er konstituert som byråd for sosial, bolig og områdesatsing i tillegg til å være byråd for helse og omsorg.

Presseinvitasjon

Det blir nøkkeloverrekkelse fra Eiler Macody Lund til Hilde Onarheim

I DAG mandag 1. juni, klokken 15.00,
i 3. etasje på Bergen Rådhus.

Det blir nøkkeloverrekkelse fra Liv Røssland til Eiler Macody Lund

I DAG mandag 1. juni, klokken 15.10,
i 11. etasje på Bergen Rådhus.

Pressen er velkommen til delta på nøkkeloverrekkelsene. Pressen er også invitert til et møte med byrådsleder Martin Smith-Sivertsen og finansbyråd Eiler Macody Lund i 13. etasje på Bergen Rådhus i etterkant av nøkkeloverrekkelsene.

Informasjonsdirektør Eva Hille, mobil 991 07 165