Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 30/16
Bergen, 13. mai 2016

Byrådet dobler arbeidsledighetspakken

Bergen kommune setter av 15 millioner kroner til tiltak mot arbeidsledigheten.

Denne uken ble forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2016 lagt frem. Bergen kommune får 15,4 millioner kroner til rehabilitering og vedlikehold for å motvirke høy arbeidsledighet i regionen.

- Vi hadde håpet på betydelig mer fra regjeringen. Derfor vil byrådet selv stille opp med samme sum i en egen tiltakspakke mot arbeidsledigheten, sier byrådsleder Harald Schjelderup (Ap).

Byrådet foreslår at kommunen skal bruke 15 millioner kroner til nye tiltak mot arbeidsledigheten. I tillegg har byrådet omprioritert investeringsprosjekter for om lag 50 millioner kroner til tiltak som kan settes i verk i inneværende år.

- Kommunen vil ta sin del av ansvaret for å gi folk en jobb å gå til. Vi er i en svært krevende økonomisk situasjon med sviktende skatteinntekter, men skal klare å gjøre vår del av jobben, sier fungerende finansbyråd Kristian Kopperud (KrF).

De neste ukene vil byrådet arbeide med å fastsette hvordan kommunen kan bruke pengene mest effektivt. Tiltakene vil presenteres og settes i gang før sommeren.

- Det er mange familier i Bergen nå som har det vanskelig fordi mor eller far har mistet jobben. Disse pengene vil gi oss mulighet til å støtte viktige prosjekter og tiltak, sier næringsbyråd Julie Andersland (V).

Forslaget til budsjettjustering vil bli gjort i forbindelse med behandlingen av første tertialrapport, som skal vedtas av bystyret i juni.

Karina Asbjørnsen, rådgiver for Harald Schjelderup, mobil 922 43 111

Jorunn Hallaråker, rådgiver for Kristian Kopperud, mobil 913 97 562

Tallak Rundholt, rådgiver for Julie Andersland, mobil 482 33 775