Gå tilbake til:
Du er her:

Pressemelding

Nr. 67/16
Bergen, 29. september 2016

Mobiliserer for å få kulturnæringskontor til Bergen

Kulturbyråd Julie Andersland ønsker at Kulturrådets kulturnæringskontor skal plasseres i Bergen og inviterer aktørene til et mobiliseringsmøte.

Pressen er hjertelig velkommen

fredag 30. september klokken 12-14,
Teatersalen, Bergen Rådhus.

Kulturrådet har på oppdrag fra Kulturdepartementet vurdert om det er administrative oppgaver i virksomheten som kan lokaliseres utenfor Oslo. Målet med vurderingen er å knytte tettere kontakt med fagmiljøer andre steder i landet, og slik styrke administrasjonens kompetanse og arbeid og legge til rette for større regionalt og geografisk mangfold. I rapporten som Kulturrådet har utarbeidet, foreslås blant annet å opprette et eget kontor på Vestlandet som skal forvalte Kulturrådets satsing på kulturnæring.

Vil kunne styrke det nasjonale kontoret

- Å få et slikt kontor til Bergen vil gi verdifulle kompetansearbeidsplasser, og Bergens tilfang av fagfolk, kunnskap og miljøer vil kunne styrke det nasjonale kontoret, sier kulturbyråd Julie Andersland.

For å skape engasjement og fremme byens kandidatur inviterer byråden sentrale aktører innen kultur, næring og akademia til et bredt mobiliseringsmøte.

Byråden mener at Bergen har landets beste forutsetninger for å huse et kontor for kulturnæringene.

De beste forutsetningene

- Bergen kommune satser seriøst og langsiktig på kunst og kultur. Byen har en levende underskog av kulturentreprenører og en rik og mangfoldig miks av akademiske kunnskaps- og forskningsmiljøer. Flere av landets ledende og mest velfungerende bransjeorganisasjoner er utviklet med Bergen kommune som pådriver, og noen av disse har utviklet seg til å bli nasjonale ressurser, sier byråden.

Kulturbyråd Julie Andersland ved politisk rådgiver Tallak Rundholt, mobil 482 33 775

For praktisk informasjon om møtet, ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Toril Berle Schalck, mobil 938 13 731