Gå tilbake til:
Du er her:

Pressemelding

Nr. 74/16
Bergen, 16. november 2016

Deler ut Etablererprisen

Næringsbyråd Julie Andersland deler ut Bergen kommunes etablererpris 2016 torsdag 17. november når GEW-uken arrangerer entreprenørskapsfest.

Pressen er hjertelig velkommen

torsdag 17. november i DNBs lokaler i Solheimsviken.
Festen starter klokken 19.
Etablererprisen deles ut cirka klokken 19.45.

Om prisen

Etablererprisen er på 75.000 kroner og deles ut til kandidater som har etablert ny virksomhet i bergensregionen, og som bidrar til å fornye eller berike lokalsamfunnet og inspirere andre potensielle etablerere til å starte næringsvirksomhet. Bedriften må ikke være eldre enn fem år i prisutdelingsåret. Prisen deles ut på entreprenørskapskonferansen Global Entrepreneurship Week 2016.

Tidligere vinnere

• 2007: It’s learning

• 2008: Colours

• 2009: Colonialen

• 2010: Vennebyen

• 2011: Norwegian Rain

• 2012: Stormfjord Oil & Gas

• 2013: MADE - Music Artist Drama Entertainment AS

• 2014: Adams matkasse

• 2015: Wisub AS

Næringsbyråd Julie Andersland ved politisk rådgiver Tallak Rundholt, mobil 482 33 775