Gå tilbake til:
Du er her:

Pressemelding

Nr. 76/16
Bergen, 01. desember 2016

Presenterer ny levekårsrapport for Bergen

Etat for helsetjenester har kartlagt innbyggernes levekår og helse, og de presenterer nå funnene.

Pressen er velkommen til å være med på presentasjonen som finner sted:

fredag 2. desember
klokken 11.00
i Bergen helsehus,
Solheimsgaten 9
(inngang C, møterom i 2. etasje) .

Byrådene Rebekka Ljosland (helse og omsorg), Erlend Horn (sosial, bolig og inkludering) og Pål Hafstad Thorsen (barnehage, skole og idrett) deltar på pressekonferansen.

Indikatorene som er inkludert i rapporten, omhandler blant annet temaene helse, utdanning, arbeid, livsstil og aktivitet. Resultatene er fordelt på 51 soner og viser forskjeller mellom ulike deler av kommunen.

Kommunikasjonsrådgiver for Byrådsavdeling for helse og omsorg, Endre Hovland, mobil 950 45 878