Gå tilbake til:
Du er her:

Pressemelding

Nr. 80/16
Bergen, 06. desember 2016

Pass på, nå tennes tusen julelys!

Fra 2000 til 2015 var det 3988 bygningsbranner og 66 branndøde i Hordaland. Så langt i år har tre personer omkommet i brann i Hordaland, én av dem i Bergen.

Det er i stor grad personer som tilhører risikoutsatte grupper som omkommer i brann. Særlig gjelder dette eldre mennesker, og alle er ikke i stand til å ivareta egen brannsikkerhet. I vintermånedene og ikke mist i romjulsuken er det mange flere branner enn ellers i året.

Brannsikkerhet i julen

De mest brannfarlige månedene var januar med 439 branner og desember med 425. Den økte brannhyppigheten i julen har sammenheng med stor aktivitet i de tusen hjem med økt bruk av elektrisitet, matlaging, levende lys og peiskos, i mange tilfeller i kombinasjon med alkoholbruk.

- Ta en tur til din nærmeste familie og sjekk om de har røykvarslere som fungerer, og om de har behov for en komfyrvakt. Din innsats kan være med på å redde liv, sier informasjonsleder Trine S. Sommerlade i Bergen brannvesen.

Besøker husstander

Fra 6. til 8. desember får cirka 40.000 husstander over hele landet besøk av lokale brann- og feiervesen og elektrisitetstilsyn, med tilbud om gratis og uforpliktende sjekk av brann- og elsikkerheten i boligen. I fjor var det beboere i den tette trehusbebyggelsen som var målgruppen for kampanjen. I år er det innvandrere som vil få besøk av Bergen brannvesen.

- Det er en enkel kontroll av brannsikkerheten, med veiledning og informasjon. For beboerne er sjekken frivillig og kontrollørene vil legitimere seg når de ringer på, sier informasjonsleder Trine S. Sommerlade.

Varsler i hver etasje

Alle boliger skal ha røykvarslere eller brannalarmanlegg. Nytt av året er at du må ha minst en varsler i hver etasje. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket.

– Boligbranner som tar liv forekommer som regel om natten. Halvparten av alle dødsbranner skjer i boliger hvor røykvarsleren ikke fungerer. Du bør ha som vane å sjekke om røykvarsleren fungerer, gjerne en gang i måneden, sier Sommerlade.

Aksjon boligbrann

For å sette søkelyset på brannsikkerhet i hjemmet, arrangeres kampanjen Aksjon boligbrann i desember. Aksjon boligbrann er en del av "Alt vi kan mot brann", som er en nasjonal satsing på brannforebyggende arbeid. DSB, Norsk brannvernforening og Gjensidige står bak kampanjen, mens representanter fra brann- og feiervesen, det lokale elektrisitetstilsyn og lokale Gjensidige-kontor står for den praktiske gjennomføringen.

sikkerhverdag.no finner du nyttig informasjon om komfyrvakt og andre tiltak som bedrer brannsikkerheten. Følg også Aksjon boligbrann på Facebook.

Trine S. Sommerlade, informasjonsleder i Bergen brannvesen, mobil 945 07 875