Gå tilbake til:
Du er her:

Pressemelding

Nr. 84/16
Bergen, 27. desember 2016

Bruk av fyrverkeri på nyttårsaften

Bruk av fyrverkeri er bare tillatt på nyttårsaften mellom klokken 18.00 og 02.00. Forutsetningen for dette er at fyrverkeri, uansett klasse, ikke skal avbrennes dersom det kan oppstå fare for brann eller personskade.

  1. Forbered fyrverkeriavbrenningen mens det fortsatt er lyst
  2. Les bruksanvisningen nøye
  3. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet
  4. Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte
  5. Bruk tennstav, sigarettglo eller lignende
  6. Sitt på huk, tenn lunten og gå unna
  7. Bøy deg aldri over antent fyrverkeri
  8. Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersom det ikke tenner ved første forsøk
  9. Hold god avstand og bruk vernebriller
  10. Alkohol og fyrverkeri hører ikke sammen

16. november 2016 vedtok bystyret i Bergen en ny lokal forskrift som innebærer totalforbud mot bruk av fyrverkeri i og i nærheten av de tette trehusområdene i Bergen. All bruk av fyrverkeri er forbudt innenfor områdene som er merket med rødt på kartet. Forbudet gjelder hele året.

Detaljert kart over forbudssoner.

- Brannvesenet ønsker ikke å legge en demper på nyttårsfeiringen for bergenserne, snarere tvert imot. Dette er for å gjøre byen tryggere. Jeg oppfordrer alle å få med seg det kommunale nyttårsfyrverkeriet som skytes opp ved midnatt ved Tollbodkaien, sier brannsjef Johnny Breivik.

Generelle bestemmelser for bruk av fyrverkeri

I henhold til politivedtekt for Bergen kommune av 22.02.1999, er det forbudt å brenne av fyrverkeri – her under raketter, krutt eller eksplosive gjenstander av enhver art – på, utover eller i umiddelbar nærhet av offentlig sted uten samtykke fra politiet.

I Norge er det totalforbud mot å skyte opp raketter med styrepinne. Politi og brannvesen oppfordrer til å utvise stor forsiktighet ved bruk av annet fyrverkeri. Både bakkefyrverkeri og stjerneskudd kan gi alvorlige skader hvis det brukes feil. Bruk av nødraketter er alltid forbudt utenom reelle nødsituasjoner.

Flyvende lanterner utgjør en brannrisiko og Bergen brannvesen har innført forbud mot bruk av disse, med henvisning til de generelle aktsomhetsbestemmelsene i § 5 i brann- og eksplosjonsvernloven. Når en lanterne slippes i luften har du ingen kontroll på flammene, og det er umulig å styre hvor den lander. Lanternen kan derfor antenne en brann uten at man vet om det.

Tenk brannsikkerhet og fremkommelighet

Brannvesen og politi oppfordrer til å plassere bosspann og lignende i god avstand fra husvegger. Husk også at postkassen bør tømmes. Tenk på fremkommelighet i gatene for utrykningskjøretøy!

Trond Landaas, branningeniør, Bergen brannvesen – 977 79 034

Leif Linde, varabrannsjef (vakthavende sjef nyttårsaften) – 900 11 686