Gå tilbake til:
Du er her:

Pressemelding

Nr. 05/17
Bergen, 02. februar 2017

Inviterer til kick off for ny kunstplan

Mandag 6. februar blir det kick off for Bergen kommunes kunstplan 2018-2027 på USF Verftet, med en rekke aktører fra det profesjonelle kunst- og kulturlivet på programmet.

Bergen kommune skal i år lage en ny kunstplan som skal gjelde fra 2018-2027. Innledningsvis i dette arbeidet inviterer vi nå til et heldagsseminar.

Pressen inviteres til å være til stede

mandag 6. februar fra klokken 09.30
på USF Verftet Sardinen.
Se programoversikt

Dagen skal brukes til å stille noen spørsmål om hva Bergens kunstfelt er, og hvordan feltet ønsker at det skal utvikle seg. Bergen kommune vil lytte til erfaringer fra aktører med en bred kompetanse innen sine felt.

Om planen

Kunstplanen er det sentrale plandokumentet for kommunens arbeid for å styrke fagfeltene musikk, visuell kunst, elektronisk kunst, tverrestetiske uttrykk, film og litteratur. Den skal være et verktøy for de folkevalgte og kulturadministrasjonen, skapt ut av kunstfeltets behov og ambisjoner.

I arbeidet med nye kunstplan står to ønsker sentralt: at kulturbyen Bergen skal være i forkant internasjonalt, og at kunst skal spille en sentral samfunnsrolle i Bergen.

Kulturbyråd Julie Andersland ved politisk rådgiver Tallak Rundholt, mobil 482 33 775

Rådgiver Synnøve Marie Vik, mobil 971 44 741