Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 11/17
Bergen, 15. mars 2017

3088 søkte barnehage i hovedopptaket

Hovedopptaket til barnehageplass er godt i gang. 3088 med rett har søkt om plass.

Det er 61 flere søkere til årets hovedopptak sammenlignet med opptaket i 2016.

Det er 2806 barn under tre år og 282 barn over tre år som ønsker plass i årets hovedopptak. I 2016 var det 2701 barn under tre år og 326 barn over tre år.

I årets opptak er det 81,93 prosent som har sitt første barnehageønske i bydelen de bor. I 2016 var dette tallet 80,74 prosent.

142 barn fyller ett år i november

I årets hovedopptak har også barn som fyller ett år i november lovfestet rett til plass. 142 barn som fyller ett år i november 2017 har søkt plass, i tillegg til 409 barn som fyller ett år i september og oktober 2017.

Ved hovedopptaket i 2016 var det 405 barn som fylte ett år i september og oktober.

- Jeg er glad for at vi kan tilby flere høstbarn plass den måneden de fyller ett år. Vi skal samtidig åpne flere nye barnehager i år med sikte på å møte barnefamilienes ønsker og behov for barnehageplass, sier byråd for barnehage, skole og idrett, Pål Hafstad Thorsen.

Opptaket pågår frem til 20. juni

De første tilbudsbrevene blir sendt ut denne uken, 15. til 17. mars.

- Opptaket pågår frem til 20. august og tilbudsbrevene sendes ut i hele denne perioden. Det kan derfor ta noe tid før alle søkerne har fått tilbud om plass, sier barnehagebyråd Pål Hafstad Thorsen.

Barnehageopptaket skjer elektronisk. Les mer om opptaket og tilbudsbrevene som sendes ut.

Nye barnehager åpner i sommer

Rundt 3100 plasser blir ledige i august etter 6-åringene som begynner på skolen. De fleste av disse plassene skal gjøres om til småbarnsplasser. I tillegg er det cirka 362 plasser i nye barnehager som åpner i august 2017.

Nye barnehageplasser

 • Skansemyren barnehage (kommunal, Bergenhus cirka 60 plasser),
 • Møhlenpris oppveksttun barnehage (kommunal, Bergenhus, cirka 70 plasser),
 • Nattland oppveksttun barnehage (kommunal, Fana, cirka 30 plasser) ,
 • Eventus Birk barnehage (privat, Fana, cirka 80 plasser),
 • Fantoft barnehage (privat, Fana, cirka 80 plasser),
 • Jekteviken barnehage - utvidelse (privat, Bergenhus, cirka 42 plasser).

Plasser som avvikles

Det er cirka 180 plasser som avvikles i forbindelse med barnehager og avdelinger som legges ned.

 • Fredriksberg (kommunal, avdeling under Haugeveien barnehage i Bergenhus, cirka 30 plasser),
 • Marken avdeling Birkebeiner i Bergenhus cirka 23 plasser)
 • Iristunet barnehage(kommunal, Ytrebygda, cirka 50 plasser),
 • Én avdeling i Eldsbakkane barnehage (kommunal , Ytrebygda,cirka 18 plasser)
 • Én avdeling Ny-Krohnborg (kommunal, Årstad, cirka 18 plasser)
 • Pinnelien barnehage (kommunal, Årstad, cirka 42 plasser)

I bergensbarnehagene går det rundt 15.000 barn. Det er i dag 73 kommunale og 171 private barnehager.

Mer informasjon etter hovedopptaket

Barnehageopptaket er dynamisk og i stadig endring, og det er først etter at hovedopptaket er ferdig, en kan gi nærmere informasjon om fordeling av barnehageplassene.

Byråd Pål Hafstad Thorsen ved politisk rådgiver Line Berggreen Jacobsen, mobil 920 45 389