Gå tilbake til:
Du er her:

Pressemelding

Nr. 60/17
Bergen, 06. oktober 2017

Innfører cruise-tak

Bergen kommune har i dag blitt enige med Bergen Reiselivslag og Bergen og Omland havnevesen om et tak på antall cruiseskip og passasjerer i Bergen.

- Vårt felles mål er at Bergen også i fremtiden skal være en attraktiv by for cruiseturister, andre turister, og bergenserne selv. Da må vi sørge for at cruisetrafikken holdes på et håndterbart nivå uten de store opphopingene. Derfor er vi blitt enige med reiselivsnæringen og havnen om et tak på maks fire skip og maks 9000 passasjerer per dag, sier byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland.

Taket vil gjelde umiddelbart for nye bookinger. Anløp av cruiseskip bookes opp til flere år frem i tid, så endringene vil ikke trå fullt ut i kraft før i 2020. Cruise-taket er midlertidig i påvente av at byrådet fremmer en egen sak for bystyret om et permanent tak.

- Vårt mål er ikke å bekjempe cruiseturisme, men å opprettholde Bergen som en bærekraftig og attraktiv destinasjon både med tanke på klima, miljø og antall passasjerer. Vi må unngå at utslipp og trengsel på enkelt dager gir turister og bergensere et negativt inntrykk av byen vår. Bergen skal være en hyggelig by å oppholde seg i for alle, sier byråden.

Andersland presiserer at forslaget også handler om den fremtidige bæreevnen til de store attraksjonene som Bryggen, Fisketorget, Fløibanen – og flere.

- Det historiske sentrum er en ikke-fornybar ressurs for Bergen. Det er den spektakulære kombinasjonen av byens kulturarv og natur cruiseturistene kommer for å se, og det finnes en grense for hvor mange turister Bryggen og Vågsbunnen tåler på en gang. Jeg er glad for at Bergen havn, Reiselivslaget og kommunen er samlet om dette bærekraftige målet.

Også styreleder i Bergen og Omland havnevesen støtter taket.

- Et tak på antall skip og passasjerer vil både gi bedre luft og mindre trengsel i byen. Med dette viser Bergen seg som en fremtidsrettet og visjonær by, sier styreleder i Bergen og Omland havnevesen, Jan Erik Kjerpeseth

Bergen Reiselivslag deltok på møtet med kommunen og havnen, og mener taket er viktig også for reiselivsnæringen.

- Det ventes økt etterspørsel fra alle segmenter i årene som kommer. Skal vi kunne gi positive opplevelser for de besøkende og derav skape et grunnlag for lønnsomhet for næringen, er det viktig at byens tåleevne ikke overstiges. Vi støtter derfor det initiativ som Bergen kommune har i sin plan for cruise på flere områder for å utvikle en bærekraftig destinasjon, sier reiselivsdirektør Ole Warberg i Bergen Reiselivslag.

Klima-, kultur- og næringsbyråd Julie Andersland ved politisk rådgiver Tallak Rundholt, mobil 482 33 775.