Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 42/18
Bergen, 15. august 2018

Uvedkommende har fått tilgang til opplysninger om lærere og elever

Det er nylig avdekket at uvedkommende har kommet seg inn i skolenes brukeradministrasjon «e-Feide» og har dermed fått tilgang til personopplysninger til ansatte og elever på skolene i Bergen.

Mandag klokken 23.45 ble hendelsen oppdaget.

Alle tilganger ble umiddelbart stengt og forsterkede sikkerhetstiltak blir innført. Vedkommende har kommet seg inn i et område i den elektroniske løsningen som bare et fåtall administratorer kommer inn i. Dermed har vedkommende fått tilgang til fødselsnummer, navn, adresse og kontaktinformasjon om elever og ansatte. Alle passord har blitt nullstilt etter hendelsen.

- Dette er en sak vi virkelig tar på alvor. Slikt skal ikke skje. Systemet vi har er godkjent i tråd med det nye personvernregelverket. Likevel avdekker hendelsen svakheter med sikkerheten til systemet. Vi jobber nå tett med leverandørene for å finne ut hva som har skjedd. Sikkerheten er allerede forsterket. Vi vil at ansatte og elevene våre skal kunne stole på at informasjonen vi har om dem, blir tatt vare på på en trygg og sikker måte, sier kommunaldirektør for barnehage, skole og idrett, Trine Samuelsberg.

For å logge seg på systemene, har administratorer til nå kunne logge seg inn i én operasjon ved å skrive inn passord. Det er nå bestilt et såkalt to-faktorsystem der man må identifisere seg to ganger før man blir logget på. Man vurderer også om det skal innføres et sporingssystem der man kan logge flere hendelser i systemet.

- Denne saken er alvorlig av flere grunner, det er et stort antall personer som kan være berørt, og mange av dem er barn. Byrådsavdelingen har involvert oss tidlig i håndteringen, og vår oppfatning er at tiltakene som er planlagt på kort sikt er gode løsninger for å hindre at en tilsvarende hendelse oppstår i løsningen. Vi registrerer også at leverandøren tar hendelsen alvorlig, og har bidratt positivt til at tiltakene kan iverksettes så snart som mulig, sier Magnus Kroken, rådgiver i Avdeling for personvern og informasjonssikkerhet i kommunen.

Saken har blitt meldt til Datatilsynet og vurderes å bli politianmeldt.

Kommunaldirektør Trine Samuelsberg tlf. 945 03 904