Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 69/18
Bergen, 07. november 2018

Tilsynsrapport kritisk til oppfølging av krisesenteret

Et tilsyn fra Fylkesmannen konkluderer med at Bergen kommune ikke har sørget for tilstrekkelig oppfølging av krisesentertilbudet over de siste åtte år. Fylkesmannen avslutter tilsynet fordi Bergen kommune overtar driften.

- Innbyggerne skal være trygge på at de får høy kvalitet på krisesentertjenestene. Det er beklagelig at det i så mange år har vært for liten oppfølging fra kommunen, sier byråd for helse og omsorg, Rebekka Ljosland.

- Samtidig viser konklusjonen at det var riktig av byrådet å vedta at kommunen selv skal stå for driften av krisesenteret fra årsskiftet av. Vi ønsker sterkere kontroll med driften enn det vi har klart i dagens modell, og det var det byrådet konkluderte med selv før vi visste resultatet av dette tilsynet, sier Ljosland.

I gang med gode prosesser

Bergen kommune har fulgt opp tilbudet ved krisesenteret gjennom årlige kontraktsoppfølgingsmøter, og har fulgt opp enda tettere i 2016, 2017 og 2018 enn det det ble gjort tidligere, noe også tilsynsrapporten viser. Likevel har ikke oppfølgingen og resultatene vært gode nok.

- Vi tar på alvor at Fylkesmannen påpeker flere forhold som ikke har vært gode nok i vår oppfølging. Samtidig er det viktig å påpeke at vi de siste årene har jobbet med å forbedre oppfølgingen, og oppfølgingen har aldri vært bedre enn den er akkurat nå. Likevel ønsker vi en sterkere kontroll, og vil drive dette selv for å sikre at vi leverer i tråd med lov om Krisesenter. Flere av påpekningene fra fylkesmannen gjelder forhold der vi allerede har vært i gang med gode prosesser, sier Ljosland.

Konklusjonene i rapporten

Fylkesmannen konkluderer blant annet med følgende:

  • Kommunen har bedt om etablering av et avvikssystem og kvalitetsutviklingssystem ved krisesenteret. Fylkesmannen mener at kommunen burde oppdaget mangler i styringssystemet tidligere enn 2017.
  • Systematisk innhenting av erfaringer fra brukere, burde vært gjennomført.
  • Kommunen har bedt om en risikovurdering og rutiner knyttet til trygghet. Fylkesmannen påpeker at det er alvorlig at det ikke på et langt tidligere tidspunkt enn 2017 er gjennomført tiltak for å utbedre mangler ved den fysiske sikringen. Dette etterspurte kommunen først i 2016.
  • Kommunen har innhentet oversikt over kompetansen til personalet ved krisesenteret, og ordningen med at tilsatte kunne bytte vakter innbyrdes, er avsluttet. Fylkesmannen mener at disse forholdene burde vært avdekket tidligere.

Politisk rådgiver Linn Kristin Langley-Rasmussen Engø, mobil 450 61 026.