Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 73/18
Bergen, 29. november 2018

Inviterer til plan- og designkonkurranse for Torget - Bryggen

Bergen kommune inviterer til en plan- og designkonkurranse for byrommene fra Torget til Bryggen. Konkurransen skal bidra til at byrommene oppgraderes, og at området styrkes som byens viktigste knutepunkt, møte- og handelsplass gjennom hele året.

Bergen har blitt til rundt havnen. Siden 1100-tallet har området rundt Vågen i Bergen vært byens viktigste møteplass, og hatt stor betydning for Norge som fiskeri- og sjøfartsnasjon. Byrommene i området er samlingssted for store anledninger og byens sentrale turistdestinasjon. Allmenningene i Bergen er grunnlaget for en demokratisk byform med frirett for alle mennesker. Bryggens status som verdensarvsted gjør området ytterligere betydningsfullt, rikt og sårbart på samme tid.

Bilfritt på Bryggen

Det er vedtatt at Bybanen skal gå gjennom området, og at området foran Bryggen skal gjøres bilfritt. Med økt tilgjengelighet vil enda flere mennesker enn i dag ferdes og oppholde seg rundt Vågen. Det er en utfordrende oppgave å integrere Bybanen i en så viktig del av den historiske bykjernen. Derfor inviterer Bergen kommune til denne plan- og designkonkurransen.

Konkurransens overordnede mål er å vise områdets muligheter, og få belyst løsninger som gir best mulig integrering av bybane, ivaretar kulturmiljøet, og sikrer tilgjengelige og attraktive byrom med gode forutsetninger for et vitalt byliv.

Et internasjonalt møtested

Bergen kommunes ambisjon for området er at det skal styrkes som et lokalt, regionalt og internasjonalt møtested med tydelig historisk dybde. Det skal være et levende og bærekraftig bymiljø for både innbyggere og besøkende gjennom hele året.

Det er med høye forventninger Bergen kommune inviterer fagmiljøene til å bistå i videreutviklingen av området. Vi ser frem til forslag som legger til rette for at ambisjonene kan bli realisert!

Se konkurranseinvitasjonen og vedlegg

Byarkitekt Maria Molden, mobil 995 23 130