Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 76/18
Bergen, 17. desember 2018

Likestillingspris til bymisjonens EMPO-senter

Bergen kommunes pris for likestilling, inkludering og mangfold for 2018 blir tildelt Empo som er det flerkulturelle ressurssenteret til Kirkens bymisjon i Bergen.

Dette er de fem siste vinnerne av Bergen kommunes pris for likestilling, inkludering og mangfold:

2017 Sandviken IL

2016 Nærmiljøet på Landås

2015 Fargespill

2014 Trond Dokken og Gjert Moldestad

2013 Richard Kiwanuka

Årets prisvinner byr på sosiale møteplasser for kvinner og menn med innvandrerbakgrunn. Empo tilbyr kurs og rådgivning, veiledning til foreldre, språktrening og arbeidspraksis. Selve navnet "empo" er en forkortelse for engelsk "empowerment". Det betyr å ruste folk opp til å klare seg mest mulig på egenhånd. I 2018 har 2.500 personer benyttet seg av tilbudene i prosjektet og brukerne kommer fra 40 ulike land.

- Arbeidet til Empo-senteret når mange nasjonaliteter og det favner også veldig bredt på tvers av generasjonene. Prosjektet når ikke bare unge, men også fedrene og mødrene deres. De driver også åpen barnehage. Selv om bymisjonen har opphav i det diakonale arbeidet til kirken, passer tilbudene til alle uansett hvor de kommer fra eller hva de tror på, sier juryleder Lubna Jaffery.

Prisen blir utdelt I DAG, tirsdag 18. desember kl. 12,
Kirkens bymisjon, Kong Oscars gate 62, 5. etg.

Bergen kommunes pris for likestilling, inkludering og mangfold deles ut én gang i året. Formålet med prisen er å fremme likestilling, inkludering og mangfold i samfunns- og eller arbeidsliv.

- Dette var en gledelig overraskelse. Prisen er en stor anerkjennelse av arbeidet vi gjør og de fantastiske medarbeiderne som hver dag møter mennesker med varme og profesjonalitet, sier Kristine Moskvil Thorsen som er leder for Empo flerkulturelt ressurssenter.

Prisen tildeles enkeltpersoner, bedrifter, institusjoner eller organisasjoner i Bergen, som har tatt initiativ til eller gjennomført tiltak som fremmer like muligheter for individer og grupper uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering.

Juryen for prisen har bestått av bystyremedlem Lubna Jaffery (Ap, leder), bystyremedlem Eivind H. Hermansen (H), finansbyråd Dag Inge Ulstein, ledende hovedverneombud Eli Tysnes og tidligere prisvinner Richard Kiwanuka. De to sistnevnte hadde ikke anledning til å delta på juryens avgjørende møte.

I år kom det inn 11 forslag til priskandidater etter utlysningen. Juryen har også anledning til å komme med egne forslag. De innsendte forslagene viser at det skjer mye i det frivillige og offentlige Bergen med å skape arenaer for å økt deltakelse i samfunnet, uavhengig av funksjonsevne, hvem du er eller hvor du har røttene dine.

- Det er en sann fryd å lese nominasjonene og bli kjent med all den flotte aktiviteten som skjer i byen med å skape et mangfold og inkluderende samfunn, sier Lubna Jaffery.

Prisen er et pengebeløp på 50.000 kroner.

Leder for kommunens prisjury, Lubna Jaffery, tlf. 90227263

Leder for EMPO, Kristine Moskvil Thorsen i Kirkens bymisjon, tlf. 977 96 981