Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 03/19
Bergen, 19. februar 2019

Kommuneresultat på 932 millioner kroner i 2018

Bergen kommune hadde i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner. Avviket i driften er på kun 0,05 prosent av byrådsavdelingenes totale budsjettramme.

I justert budsjett regnet kommunen med et positivt netto driftsresultat på 674 millioner kroner. Fra resultatet er 377 millioner, 40 prosent, brukt som egenfinansiering av investeringer. Resten er avsatt til fond.

Imponert over ansatte

Det positive driftsresultatet for 2018 er 203 millioner kroner mindre enn i 2017, og utgjør 4,3 prosent av brutto driftsinntekter.

- Byrådet har siden vi tiltrådte i 2015 lovet bergenserne trygg og god styring av økonomien. Det har vi holdt. Regnskapet viser en imponerende kostnadskontroll i byrådsavdelingene. Jeg er imponert over jobben som gjøres av våre ansatte, sier byrådsleder Harald Schjelderup.

Resultatet kan tilskrives god kontroll med kostnadene i samtlige byrådsavdelinger, høyere frie inntekter enn forutsatt, samt at en del nye budsjetterte tiltak på drift og investering er skjøvet på i tid.

Kan finansiere mer selv

- Driftsresultatet gjør oss i stand til å selv finansiere flere av investeringene våre, i stedet for å ta opp lån. Det er viktig siden vi har en ambisiøs plan om å bygge både nye og rehabilitere eksisterende skoler, sykehjem og barnehager, sier finansbyråd Håkon Pettersen

Kommunens frie inntekter ble 75 millioner kroner høyere enn budsjettert som følge av høyere skatteinntekter nasjonalt enn regjeringen la til grunn i statsbudsjettet. I tillegg kommer utbytteinntekter på 26 millioner fra Bergen Tomteselskap utover det som var opprinnelig var forutsatt.

God styring i avdelingene

Byrådsavdelingene hadde et samlet merforbruk på 11,6 millioner kroner sammenlignet med budsjett. Dette utgjør 0,05 prosent av tjenestenes brutto driftsramme på 21,7 milliarder kroner.

Investeringsbudsjettet for 2018 var på 2,4 milliarder kroner. Regnskapet for investeringene viser at det er av ulike årsaker, som tidsforskyvninger, er investert 420 millioner kroner mindre enn budsjett.

Pensjonskostnader dekket inn

Da fjorårets regnskap ble lagt frem, var en gladnyhet at det samlede premieavviket for kommunens kostnader knyttet til pensjon var dekket inn. Denne utviklingen har fortsatt inn i 2018.

Kommunen har ved utgangen av 2018 avsatt 2,2 milliarder kroner i disposisjonsfond. Samtidig er det samlede premieavviket for pensjonskostnader på 1,6 milliarder kroner. Det betyr at kommunen har midler på bok til å håndtere disse kostnadene når de skal belastes i fremtidige regnskap.

Byråd for finans, innovasjon og eiendom, Håkon Pettersen, ved politisk rådgiver Jon Olav Økland, tlf. 986 75 840