Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 08/19
Bergen, 27. mars 2019

Inviterer til pressemøte om KPA 2018-2030

Byrådet inviterer til pressemøte om kommuneplanens arealdel 2018-2030 (KPA 2018).

Pressemøtet finner sted:

torsdag 28. mars klokken 10.00
Markeveien 1B, 3. etasje

Fra byrådet kommer byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti, byråd for finans, innovasjon og eiendom, Håkon Pettersen og byråd for klima, kultur og næring, Julie Andersland.

Politisk rådgiver Tarje Wanvik, mobil 970 70 987