Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 58/19
Bergen, 29. oktober 2019

Invitasjon til nøkkeloverrekkelser for nye byråder

Pressen er invitert til nøkkeloverrekkelser for de enkelte byråder fra klokken 12.30 til 14.00.

Pressen er invitert til nøkkeloverrrekkelser for de enkelte byråder:

  • Klokken 12.30: Nøkkeloverrekkelse til byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa. Neumanns gate 1, 6. etasje.
  • Klokken 12.50: Nøkkeloverrekkelse til byråd for arbeid, sosial og bolig, Lubna Boby Jaffery. Rådhusgaten 2, 4. etasje.
  • Klokken 13.10: Nøkkeloverrekkelse til byråd for finans, næring og eiendom, Erlend Horn. Allehelgens gate 5, 4. etasje.
  • Klokken 13.30: Nøkkeloverrekkelse til byråd for kultur, mangfold og likestilling, Katrine Nødtvedt. Neumanns gate 1, 3. etasje.
  • Klokken 14.00: Nøkkeloverrekkelse til byråd for klima, miljø og byutvikling, Thor Haakon Bakke. Allehelgens gate 5, 2. etasje.

Vel møtt!

Kommunikasjonsdirektør Eva Hille, telefon 991 07 165