Gå tilbake til:
Du er her:

Pressemelding

Nr. 165/10
Bergen, 20. september 2010

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN 2011-2014:

- Kultursatsing for barn og unge

Antallet friplasser økes i kulturskolen, ”Kjapt svar” videreføres, og egne tiltak settes i gang i levekårsutsatte områder for å engasjere flere barn og unge. USF Verftet, Litteraturhuset og Cornerteateret får alle tilskudd i byrådets budsjettforslag for 2011.

- Det er viktig for byrådet å engasjere og inkludere barn og unge i kultur- og idrettsbyen Bergen, sier byråd for kultur, kirke, idrett og eierskap Harald V. Hove.

Levekår
- Hvor du bor og hvilken bakgrunn du har, skal ikke være avgjørende for om du får ta del i kultur- og idrettsbyen Bergens mangfold av aktiviteter, slår byråden fast.

Årets budsjett inneholder særskilte tiltak for å rekruttere barn og unge fra levekårsutsatte områder. Byråden forslår blant annet å opprette fem nye helårstilbud for barnefamilier og 20 nye kompetansegivende kulturkurs for barn og ungdom. Byrådet legger opp til en målrettet innsats for å øke idrettsdeltakelsen i levekårsutsatte områder i samarbeid med lokale idrettslag. Basistilskuddet til ti av byens største idrettslag, som stimulerer til flere varierte idrettstilbud til barn og unge, videreføres.

Idrettsprofil i ungdomsskolen
Byrådets satsing på å utvikle idrettsprofil ved utvalgte ungdomsskoler i Bergen utvides fra en til to skoler. Samarbeidet med idretten om å dette ved Lynghaug ungdomsskole har vært så positiv at byrådet vil utvide ordningen til også å omfatte Ortun ungdomsskole.

USF Verftet
– USF Verftet har en helt spesiell strategisk betydning for kulturbyen Bergen, og det er med glede byrådet gir sin tilslutning den planlagte ombyggingen.

USF Verftet er arbeidsplass for nærmere 300 mennesker og er dermed en av byens viktigste kulturnæringsklynger. Kommunen deler finansieringen med fylkeskommunen og staten, og prosjektet avhenger nå av at både fylkeskommunen og staten sier ja.

– Jeg har stor tro på at både fylket og staten innser viktigheten av at dette kommer på plass, sier kulturbyråden.

Litteraturhus og Cornerteater
- Bergen mangler et litteraturhus, og jeg er meget tilfreds med at dette ser ut til å kunne realiseres, sier Hove. Byråden har fulgt utviklingen av planene for å etablere et litteraturhus tett og er tilfreds med at han har funnet plass på budsjettet til å dekke kommunens andel.

Teater og musikk prioriteres i 2011. Et nytt teaterhus i Thormøhlens gate, som både Vestlandske Teatersenter og byens frie scenekunstmiljø står bak, er et viktig tilskudd til scenekunstmiljøet i Bergen.

- Cornerteateret kommer til å bli en suksess, og behovet er enormt. Jeg liker spesielt godt at man forener kulturvern og kulturutøvelse på en slik god måte, sier byråd Hove.

Idrettsanlegg
I 2011 vil både utbyggingen av Sandslihallen og friidrettshallen på Leikvang være ferdigstilt.

– Jeg gleder meg stort til å overrekke disse anleggene til idretten neste høst. Dette er anlegg som vil få en meget stor verdi for befolkningen og idretten i hele Bergen, konstaterer idrettsbyråd Harald V. Hove.

Bergen er svømmeby nr 1 i Norge, og med etableringen av hovedanlegget for svømming og stup vil denne posisjonen bli ytterligere forsterket. Arbeidet med anlegget på Nygårdstangen holder høy marsjfart og vil bli godt synlige for byens befolkning og tilreisende i 2011.

For byråd Harald V. Hove, politisk rådgiver Kyrre Gregersen, tlf. 932 66 615