Gå tilbake til:
Du er her:
Pressemelding

Nr. 138/07
Bergen, 17. september 2007

BYRÅDETS FORSLAG TIL BUDSJETT 2008 OG ØKONOMIPLAN 2008-2011:

44 millioner til kulturinvesteringer

I byrådets forslag til budsjett for 2008 styrkes kulturfeltet med over 16,5 millioner kroner til nye tiltak, og det avsettes 44 millioner til investeringer.

- Gjennom budsjettet ønsker vi å videreutvikle Bergen som en av Nordens fremste kulturbyer. Bergen skal være i forkant av en nasjonal og internasjonal utvikling der kunst og kultur er et fundament for livskvalitet og vekst, sier byråd for finans, kultur og næring Henning Warloe.

Styrker kunstbyen Bergen
Byrådet ønsker å skape gode vilkår for skapende og utøvende kunstnere i Bergen gjennom 6,9 millioner i økte bevilgninger til det profesjonelle kunstlivet. Stipend og etablering av arbeidsplasser økes med totalt 1,3 millioner. Midlene går blant annet til arbeidsstipend, drift av kunstnerleiligheten i Berlin, talentutvikling, kurator- og gruppestøtte og fribyordning for forfulgte forfattere. Åpne midler til kunstproduksjon økes med totalt 1,7 millioner. Festspillene i Bergen får 960 000 kroner ekstra i 2008. Dette utløser en økning i det statlige tilskuddet på 2,6 millioner.

Institusjoner, festivaler og ensembler styrkes med totalt tre millioner kroner. Nye på fast post i kulturbudsjettet er Lydgalleriet, Hole in the Sky, Audiatur, Festspillforfatteren og Skrivekunstakademiet.

Byrådet styrker også tilskuddene til Bergen kunsthall, musikkteater og opera, BIT Teatergarasjen, BergArt, kirkemusikk og Transiteateret-Bergen. Jazz- og swingmiljøet i Bergen får også en økning som groover.

Forslaget til kulturbudsjett innholder også påplusninger til BEK, Borealis, BRAK, Oktoberdans/Meteor, Bergen kammermusikkforening, Columbi egg, Gitarexpressen, Ny musikk Bergen, Galleri By the way, Kunsthåndverksmarkedet, Bergen familieteater og Dukkenikkerne.

Følger opp planer for ungdom, amatører og lokale kulturbygg
Byrådet foreslår å bevilge en million kroner til å iverksette Amatørkulturplanen i 2008. Det skal etableres et amatørkulturråd og informasjons- og markedsføringsarbeidet mot ungdom skal intensiveres. Tilskuddene til Mediaverkstedet i Bergen, korps og kor økes.

Ungdomskulturplanen SIGNATUR styrkes med ytterligere 300 000 kroner i 2008. Her inngår blant annet «Kjapt svar», som er en elektronisk tjeneste, der ungdom kan søke om tilskudd til kulturprosjekter og utstyr. Søknaden blir avgjort i løpet av én uke.

På investeringsbudsjettet er det satt av midler til innredning av kulturhuset på Nesttun, ferdigstilling av Sandviksboder kystkultursenter og til kulturbygg ved Ny Krohnborg skole. Det er også satt av 50 millioner kroner til nytt kulturhus i Åsane og 23 millioner kroner til kulturhus i Fyllingsdalen.

Kultur som næring
Bystyret vedtok i år en handlingsplan for kulturnæringene. Byrådet følger dette opp i 2008-budsjettet med en million kroner. Midlene skal gå til utvikling av filmmanus, etablering av nettverksorganisasjonen Design Region Bergen, medfinansiering av det nyåpnede inkubatorsenteret for design, BIFFs internasjonale arbeid og Cinemateket.

Det skal også etableres et ventureselskap for musikkinvesteringer. Byrådet foreslår i budsjettet at Bergen kommune går inn med fem millioner kroner i aksjekapital. Formålet med selskapet er å utvikle en solid og lønnsom musikkbransje i Bergensregionen.

Mer liv og røre i kulturbyen Bergen
Byrådet ønsker å presentere Bergen i verden og verden i Bergen. Store arrangementer og festivaler skal bidra til å utvikle og løfte Bergens kunst- og kulturliv frem for publikum og løfte byens synlighet nasjonalt og internasjonalt.

Hovedsatsning i 2008 er Tall Ships Race. Målet er å få en halv million besøkende med på havnefest i Vågen. I årets seilas er Bergen vertshavn sammen med Liverpool, Måløy og Den Helder i Nederland. I alt ni millioner kroner er avsatt til den maritime folkefesten.

Bergen kommune bidrar også med 600 000 kroner til Geirr Tveit- og Olav H. Hauge-jubileene i 2008. Byrådet foreslår også å bevilge midler til en Picasso-utstilling i Bergen kunstmuseum og 200 års-jubileet for Ole Bulls fødsel i 2010.

Bergen skal i 2009 få en kunstbiennale. Byrådet foreslår å sette av totalt ti millioner kroner til kunstbiennalen de kommende fire årene.

Bergenhus festning er 750 år i 2011. Byrådet ønsker en stor folkelig markering og foreslår et kommunalt bidrag til feiringen av festningen på en million kroner i økonomiplanen. Byrådet ønsker mer folkefest rundt Vågen. I budsjettforslaget åpnes det for en havnefestival etter modell av «Nordsteam».

Liv og røre skal det også være utenfor bompengeringen: Byrådet setter av tre millioner kroner årlig til lokale festivaler ute i bydelene.

Byråd for finans, kultur og næring, Henning Warloe, tlf. 932 01 890.

Politisk rådgiver Haakon Thuestad, tlf. 930 08 259.