Gå tilbake til:
Du er her:

Pressemelding

Nr. 37/12
Bergen, 02. april 2012

22. JULI-SAKEN:

Tilbyr krisehjelp i Bergen tingrett

Bergen kommune skal være vertskommune for overføring av rettsaken etter 22. juli. Representanter fra kriseteam vil ha ansvar for helsemessig og psykososial beredskap i Bergen tingrett.

Rettsaken skal overføres i Bergen tingrett for fornærmede og etterlatte i Hordaland. Bare personer som er akkreditert slipper inn for å følge overføringen av rettsaken i Bergen tingrett. Fra domstolene er det signalisert at pressen ikke kan regne med å få tilgang til overføringen i Bergen tingrett.

Kriseteamet representert

Representanter fra kriseteamet vil være til stede og har tilgang til et eget rom i Bergen tingrett. Disse vil sørge for helsemessig og psykososial beredskap for dem som følger rettsaken.

- Opplysningene som fremkommer i rettsaken, kan gi sterke inntrykk for enkelte, og vi vil derfor være til stede for å bistå dem som trenger hjelp til å bearbeide inntrykkene. Vi har også forsøkt å forberede de involverte på en del av reaksjonene som kan komme, sier Anne Loennechen, leder for Etat for psykisk helse og rustjenester i Bergen kommune.

Bergen kommune har i samarbeid med andre kommuner i Hordaland som har berørte innbyggere, opprettet et sentralt kriseteam for hele Hordaland. Kriseteamet har hatt fem gruppemøter med overlevende fra Utøya, samt flere gruppemøter med pårørende til de overlevende. Rettsaken har vært et av temaene under møtene. Pårørende til omkomne har fått oppfølging av Senter for krisepsykologi.

Livskrishjelpen kan hjelpe

- Andre mennesker som føler seg berørt av hendelsene 22. juli, men som ikke er fanget opp av hjelpeapparatet, kan ta kontakt med Livskrisehjelpen ved Bergen legevakt hvis de har behov for hjelp til å håndtere inntrykkene fra rettsaken, sier Loennechen.

Ved Livskrisehjelpen tilbys samtale og rådgivning, og ved behov formidles kontakt med andre hjelpeinstanser.

Anne Loennechen, leder for Etat for psykisk helse og rustjenester, mobil 414 34 438

Beredskapsdirektør Morten Meibom, mobil 950 32 797