Gå tilbake til:
Du er her:
Bilde av Roger Valhammer
KLART SPRÅK: Roger Valhammer med en bukett roser etter overrekkelsen av klartspråkprisen. Selv sender han rosen videre til innbyggere i Bergen, og ikke minst buketten av ansatte i Bergen kommune.
Bilde: Andrew Buller

Pris for klart språk til Bergen kommune

Bergen kommune mottar pris for klart språk. - Takk til alle innbyggere som har gitt oss nyttige tilbakemeldinger på språk, sier kommunikasjonsdirektør Eva Hille.

Det er statsråd Nikolai Astrup ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet som deler ut priser til språkrøktere i offentlig sektor. Hederen til Bergen kommune heter "Klarspråkprisen for kommuner og fylkeskommuner 2020". 

Fanger opp tilbakemeldinger

"Kommunen viser pågangsmot i klarspråksarbeidet og kan dermed inspirere andre", heter det i juryens begrunnelse.

Juryen peker på at Bergen kommune aktivt lytter til innbyggere i det løpende arbeidet med å utvikle klart språk.  

“Kommunen gjennomfører en innbyggerundersøkelse hvert år. I 2020 mente hele 83 prosent av de spurte at informasjonen fra kommunen er lett å forstå. Juryen er imponert over måten kommunen fanger opp tilbakemeldinger fra brukerne på”, skriver juryen. 

Byrådsleder Roger Valhammer trekker frem nettopp tilbakemeldinger fra innbyggere som et viktig verktøy for å ha god kommunikasjon.  

– Det er viktig å sette seg i brukerens sted. Derfor takker vi byens innbyggere og samarbeidspartnere, som gjennom ærlige tilbakemeldinger har gjort oss bedre. De har krevd klart språk, og det har vi klart å levere, sier Valhammer, som også retter en takk til de ansatte i Bergen kommunen for arbeidet med å gjøre språket forståelig. 

– Viktigere enn noensinne

Klart språk har vært prioritert satsingsområde i Bergen kommune siden 2016. Ansatte er blitt mer bevisste på å sette seg i mottakers sted når de kommuniserer med innbyggere.  Mange har vært på kurs, informasjonsavdelingen har tatt initiativ til å språkvaske brevmaler og har utarbeidet verktøykasse for ansatte.  Nettsidene er blitt kommunens viktigste kommunikasjonskanal. 

– Aldri har klart språk vært viktigere enn under koronapandemien. Tilbakemeldingene vi får fra innbyggerne viser at de i stor grad finner informasjonen de trenger på nettsidene våre, sier kommunikasjonsdirektør Eva Hille. 

– Prisen er til stor inspirasjon for å fortsette det viktige arbeidet med klart språk. Her kan vi alltid bli bedre, sier hun.  

I videoen kan du se hvordan Bergen kommune jobber med klart språk:  

SE OGSÅ: Kommunikasjonsstrategi for Bergen kommune

Juryens begrunnelse ser du her:  

“Klarspråksprisen for kommunesektoren går til en kommune eller fylkeskommune som har gjort en stor innsats for å bruke klart og godt språk i den skriftlige kommunikasjonen sin. I år er det fjerde gang Kommunal- og moderniseringsdepartementet deler ut denne prisen.  

 Årets prisvinner er en stor kommune som har satt i verk mange gode tiltak. Kommunen gjennomfører en innbyggerundersøkelse hvert år. I 2020 mente hele 83 prosent av de spurte at informasjonen fra kommunen er lett å forstå. Juryen er imponert over måten kommunen fanger opp tilbakemeldinger fra brukerne på.  

 Denne kommunen er en bokmålsby i nynorskland. Kommunen er bevisst på hva slags språklig ansvar det medfører. Den tilbyr de ansatte ulike skriveverktøy på begge målformer. 

 Kommunen har et godt system for å kvalitetssikre tekster, der mye går gjennom en sentral redaksjon i informasjonsseksjonen. Juryen vil likevel oppfordre kommunen til å spre klarspråkskompetansen enda bedre i organisasjonen, slik at mer av tekstarbeidet kan foregå i de ulike fagseksjonene. 

 Kommunen viser pågangsmot i klarspråksarbeidet og kan dermed inspirere andre. Kommunen har dessuten forstått at mye gjenstår, og at klarspråksarbeid er noe man aldri blir helt ferdig med. Alt i alt har denne kommunen jobbet bredt og systematisk over flere år, og juryen ser at arbeidet har gitt svært gode resultater.  

 Klarspråksprisen for kommuner og fylkeskommuner går til Bergen kommune”. 

Se flere vinnere og les hele juryens begrunnelse på regjeringens side