Gå tilbake til:
Du er her:

Velger miljøvennlig reisemiks

Har du tenkt på at du kan påvirke byluften ved å samkjøre eller dele bil? Fembarnsfar Lars Ove Kvalbein klarer seg godt uten bil. Her er hans beste råd.

..dieselkjøretøy er den største kilden til utslipp av NO2 i Bergen? Mens bensinbiler er en betydelig kilde til utslipp av klimagasser.

..en bil i kø har 30 prosent mer i utslipp enn en bil som ikke står i kø, og at en varm bil har lavere utslipp enn en kald bil?

..i rushtrafikken er 95 prosent av passasjersetene i bilene ledige? Det betyr at om 1 av 10 bilførere som ikke samkjører i dag, tok med en passasjer som ellers ville kjørt egen bil, ville trafikken flyte fritt i rushtiden. Dette tilsvarer at alle bilførere samkjørte (kun) to ganger per måned.

..elbiler er mye mer energieffektive enn vanlige biler? De bruker opp mot 90 prosent av energien til kjøring, mot 20-30 prosent ved en bensin- eller dieselbil. Batteriet til en el-bil vil også kunne gjenbrukes som strømlagring i tilknytning til solpaneler og vindmøller.

..39 prosent av alle kjøreturer er kortere enn 3 kilometer?

..reisevaner i Bergensområdet viser at vi en vanlig virkedag tar gjennomsnittlig 1,87 turer som bilfører, 0,76 turer til fots, 0,48 turer med kollektivtransport, 0,28 turer som bilpassasjer og 0,10 turer med sykkel?

Lars Ove Kvalbein er prosjektmedarbeider for mobilitet i Bergen kommune. Han har fem barn i alderen 5-14 år - og klarer seg godt uten egen bil. Les hans tips under for hvordan du enkelt får til samkjøring og bildeling. Vil du heller sykle? Se: Sykkelsjefens beste råd for vintersykling.

Dere har valgt bildelering fremfor egen bil. Hvorfor det?

- En veldig stor motivasjon er selvsagt å spare penger. Men samtidig har vi alltid vært veldig opptatt av å velge miljøvennlig transport, både av hensyn til lokal luftkvalitet og på grunn av klimagassutslipp. Så det preget reisevanene våre også da vi hadde egen bil sist gang i 2008.

Hvordan løser dere hverdagen?

- Hele familien sykler der vi kan. Sparkesykkel og buss er også flittig brukt. Og så er vi god til å samkjøre med andre når barna skal på trening og andre aktiviteter.

Hvor ofte bruker dere bil fra Bildeleringen?

- I gjennomsnitt en gang i uken. Det går litt i perioder. Det fine er at vi kan hente den bilen vi har bruk for akkurat da. Det kan være en varevogn, en flerbruksbil, eller som i dag en småbil fordi vi kun skal ha den til å hente et trommesett på Sotra. Vi kan leie bil til ferier eller helgeturer, prøver også å ta i et tak når det gjelder samkjøring til cup og andre helgeaktiviteter for barna. Det er verdt å nevne at vi også deler en tilhenger med tre andre familier i gaten.

Får dere ikke utfordringer på tid når dere skal rekke mye?

- Ja, det tar ofte lengre tid å reise kollektivt, det stemmer. Men samtaletiden du får med barna på en buss synes vi er bedre enn det vi får når vi kjører bil. Så i regnskapet tenker vi at det er en tid vi får, og ikke en tid vi taper.

Har du noen gode råd til folk som vil endre sine reisevaner?

- Det hjelper ofte å begynne i det små, og være klar over at små forandringer gir store utslag om mange prøver samtidig. Man kan for eksempel satse på samkjøring til og fra jobb en gang i uken, og velge å gå eller sykle i stedet for å kjøre de korteste strekningene. Å velge butikker i nærmiljøet for å kunne handle uten bil, er også et godt miljøvalg.

Hvilke alternativer finnes om man vil dele bil med andre?

- Bildeleringen (dele.no) er ikke-kommersiell og eid av medlemmene. Den er utvidet de siste årene, og nå finnes det biler tilgjengelig for henting i flere av bydelene, som Fyllingsdalen, Åsane og Fana. Et annet alternativ er samkjøring, enten å ha faste avtaler med naboer og venner, eller ved at man registrerer seg via en app som knytter sammen sjåfører og passasjerer som skal samme vei. Les mer om samkjøring her.

Denne saken stod på trykk i Bergenseren 4 - 2015.