Gå tilbake til:
Du er her:

Lokalt plastprosjekt med globale dimensjoner

Rothaugen-elever hjelper forskere med å utvikle et skjema for å registrere marint avfall. Nå tar skolens engasjement mot plastforurensing elever og lærere helt til Honduras.

  • En såkalt Port Bin - oppsamler for marint avfall som ble utplassert i Vågen våren 2017.
  • Virker ved å tiltrekke seg avfall som flyter i sjøen.
  • Tømmes daglig av mannskaper fra Bergen og Omland Havnevesen.
  • En rekke aktører har samarbeidet for å få innretningen på plass, blant annet Klimaseksjonen i Bergen kommune, Bergen og Omland Havnevesen, Bergen og Omland Friluftsråd og interessegruppen Stop Wasting Plastic

I gangen utenfor klasserommet har fem elever samlet seg rundt et bord. Klasse 8b ved Rothaugen skole har naturfagstime. Elevene er inndelt i grupper og skal løse ulike oppgaver.
Sara Barsnes sin gruppe skal finne ut hvordan været i Bergen var i oktober i fjor.

Hva var den laveste og høyeste temperaturen? spør Sara. Marcus Skjerdal Steen søker på nettet, og svaret kommer raskt:
Høyeste temperatur var 10,3, mens laveste var 0,9 grader.

Foran seg på bordet har elevene et kakediagram som gir oversikt over oktober-fangsten til «Slurpen» - en oppsamler for marint avfall som er utplassert i Vågen. Diagrammet er basert på data elevene selv har innhentet. Nå skal de finne ut hvordan vær og vind kan påvirke mengden av avfall som havner i Slurpen.

Lærer Anne-Marit Rathke kommer med innspill og utfordrer elevene til å reflektere selv.
Tenker dere at Slurpen kan fange inn alt? Hvis ikke, hvorfor er det slik? spør hun.

Skal lage skjema

Historien om den syke hvalen som ble funnet på Sotra med magen full av plast opprørte og engasjerte mange. Ved Rothaugen skole ville lærerne lage et elevprosjekt om plastforurensing i havet. De kontaktet Uni Research og forsker Marte Haave, som jobbet med temaet.

Skolen ønsket egentlig å jobbe med mikroplast, men Haave hadde en bedre idé. Gjennom RFFVest hadde Uni Research fått midler til å kartlegge plastviker i skjærgården, for blant annet å estimere kostnader knyttet til å rydde strandsonen for plast. Som en del av prosjektet skulle det lages et skjema til bruk av frivillige for å kartlegge og registrere marint avfall på en standardisert måte.

– Her så vi at elevene kunne bidra, forteller Marte Haave.

Vellykket samarbeid

Etter at Rothaugen og Uni Research etablerte kontakt, kom skolen med i gruppen som samarbeider rundt «Slurpen» (se faktaboks). Derfra skjedde tingene fort.

I løpet av kort tid laget Marte Haave og hennes to studenter, Ingvild Sundal Joys og Sandra Tysse, et opplegg for sorteringen av avfallet, mens Bergen og Omland Havnevesen (BOH) stilte lokaler til disposisjon for skolen.

– Alle har vært veldig løsningsorienterte. Fagleder Andreas Dyrdal ved BOH har lagt til rette på verkstedet, og ordnet med at elever kan bli med havnevesenet ut i båt. I tillegg har miljøsjef Håvard Bjordal i Bergen kommune vært en svært viktig støttespiller for oss, forteller lærer Terje Pedersen ved Rothaugen.

Nyttig for forskere

Hele skolen deltar i Slurpen-prosjektet, som har pågått siden september 2017. Hver onsdag stiller en klasse ved BOHs verksteder i Nøstegaten for å sortere, analysere og registrere avfall fra Slurpen.

Uni Research-forsker Marte Haave og hennes to studenter har siden starten veiledet elevene i hvordan jobben skal gjøres. De har også videreutviklet og forenklet registreringsskjemaet, systematisert data og bearbeidet dem til fine grafer som elevene kunne jobbe videre med.

– Det har vært nyttig å bruke elevene til å teste skjemaet. Målet er at skjemaet skal være enkelt å bruke, samtidig som det skal gi data som er gode nok til forskning. Nå er vi kommet langt i arbeidet, faktisk lenger enn forventet, forteller Haave.

Tverrfaglig tilnærming

For tiden vurderes skjemaet til felles bruk av Hold Norge rent, Oslofjorden Friluftsråd og flere vestlandsfylker.

– Hvis vi får til en enhetlig innsamling av data fra hele landet, vil vi få sammenlignbare målinger, noe som er verdifullt, sier Haave.

Rothaugen skole jobber tverrfaglig med Slurpen-prosjektet. Det integreres i en rekke fag. Innen matte lager elevene statistikk, som de tolker. I naturfag jobber de med hvordan livet i havet påvirkes av plasten, og i samfunnsfag og norsk diskuerer de hva som kan gjøres med problemet.

– Elevene har sett dokumentarfilmer, og vi har fulgt opp dette med å intervjue fagpersoner via Skype. Mye skjer på engelsk, forteller Pedersen.

Også tidligere har skolen hatt tverrfaglige prosjekter sammen med forskere.
– Metoden er krevende, ingen tvil om det. Siden elevene er ulike, vil de også ha et ulikt utbytte av dette. Men de opplever at innsatsen deres betyr noe, og de får jobbe med reelle tall og problemstillinger. Vi ser at de lærer mye, sier Pedersen.

Til sommeren er Rothaugen ferdig med innsatsen i Uni Research sitt prosjekt, men skolens arbeid med plast fortsetter for fullt. Innsatsen deres har blitt lagt merke til. I februar deltok to elever fra 8. trinn på en samling i tilknytning til Hold Norge rent-konferansen. I juni skal en delegasjon med elever og lærere være med på en stor internasjonal havkonferanse på øyen Utila utenfor Honduras.

– Her skal elevene identifisere månefisker og ha plastinnsamling. De skal diskutere med andre elever, forskere og andre fremtredende personer innen feltet. Blant annet skal de møte Erik Solheim, som leder FNs miljøprogram, forteller Pedersen.

For tiden jobber Rothaugen med å få støtte til reisen, og de arbeider også med en søknad om ERASMUS-midler til et treårig prosjekt.

– Vi har allerede kontakt med skoler i England, Danmark, Tyrkia, Romania og Kroatia gjennom et internasjonalt nettverk. Nå ønsker vi å bruke dette samarbeidet for å se på både lokale og globale effekter av plastforurensing. Slurpen-prosjektet har blitt større enn vi kunne drømme om, avslutter lærer Terje Pedersen ved Rothaugen skole.