Gå tilbake til:
Du er her:

Ungt engasjement vant fram

Snart kan Bergen få sin første utendørs skatepark, mye takket være en ung skater fra Fana.

Ordningen gir innbyggere i Bergen rett til å fremme forslag til Bergen bystyre om forhold som gjelder kommunens virksomhet.

  • Både organisasjoner og enkeltpersoner kan fremme innbyggerforslag.
  • Elektroniske innbyggerforslag fremmes gjennom nettsiden www.minsak.no
  • Det er forretningsutvalget som vurderer om innsendte innbyggerforslag fyller kriteriene for å bli politisk behandlet.
  • I 2017 ble ti innbyggerforslag politisk behandlet. Fem ble vedtatt og fem avvist i bystyret. Disse var blant annet om parkering i sykkelfelt (vedtatt), nullvisjon for selvmord (vedtatt) og folkeavstemming om bompenger i Bergen (avvist).

Les mer om Innbyggerforslag på våre nettsider om politikk

Det hele var litt impulsivt, og gjort på få minutter. For rundt to år siden sendte 15 år gamle Gard Sæbbe inn en melding via nettstedet minsak.no. Noen han kjente på Østlandet hadde søkt om midler til opprusting av en skatepark. Det inspirerte Gard.

– Her i Bergen snakket mange om at vi trengte en utendørs skatepark. Folk klaget, men ingen gjorde noe. Det irriterte meg litt, forteller han.

Ble behandlet i bystyret

Forslaget til Gard ble delt på sosiale medier, og engasjementet tok av. For at en sak skal behandles som innbyggerforslag, kreves det 300 signaturer. Gard fikk 457. Han tok saken videre i åpen halvtime i Ungdommens bystyre, og fikk støtte.

I oktober 2016 behandlet bystyret forslaget. Signalene var positive.

Blant annet ble det vedtatt at etablering av skateparken skulle ses i sammenheng med den nye idrettsplanen for Bergen. Da planen ble behandlet i bystyret vel et halvt år senere, fremmet Bergen Skateboardklubb et ønske om å få tildelt en tomt til et utendørs skateanlegg. I november fikk klubben brev om at de hadde fått 100 000 kroner til forprosjektering av en skatepark.

Ønsker plassering ved Florida
Det er blitt april 2018, og Gard begynner for alvor å tro på at skateparken kan bli en realitet. Som nestleder i Bergen Skateboardklubb har han sammen med leder Remi Westli og Are Aasvang nylig hatt møte med finansbyråd Dag Inge Ulstein.

– Han lyttet til ønskene våre for en park. Nå skal vi melde tilbake hvilke tomter vi mener kan være aktuelle. Folk kommer fra hele Bergen og omegn for å skate, derfor er det viktig med sentral beliggenhet. Mest av alt ønsker vi oss parkeringsplassen utenfor høyteknologisenteret,like ved bybanestoppet på Florida. Det er et flott område, med Nygårdsparken like ved, sier Gard.

Viktige detaljer
Bergen Skateboardklubb har nå satt i gang arbeidet med forprosjektet. Klubben har hatt idémylding om hva parken skal inneholde. Et firma skal hjelpe dem med planene. Å designe en skatepark er nemlig en komplisert affære.

– Det er mange valg som skal tas, og detaljene er svært viktige. Jobben må gjøres av noen som kjenner skating godt. Dette er noe mange kommuner har brent seg på, sier Gard.

Parken skal også kunne benyttes til BMX-sykler, sparkesykler og inlineskøyter.

– Det er viktig å ha med litt av alt, som trapper og gelendere. Vi vil ha en estetisk flott park som skiller seg ut, for eksempel med bruk av brostein, siden vi er i Bergen. I skating filmer og dokumenterer vi mye, derfor er dette veldig viktig. Hvis Bergen får en utendørs skatepark, vil det være veldig bra for hele bymiljøet. Parken kommer til å bli mye brukt, slår han fast.

Ting tar tid

Prosessen med å sende inn et forslag og få saken behandlet politisk har utvilsomt vært lærerik for Gard.

– Ting tar lenger tid enn man tror. At en sak skal gjennom så mange ledd.. Jeg visste også veldig lite om både kommunen og det politiske systemet på forhånd. Gard Sæbbes oppfordring til andre som har en sak de brenner for er klar:

– Engasjer deg! Du kommer ingen vei med bare å klage.