Gå tilbake til:
Du er her:

Brosjyrer

Ny brosjyre med fakta om Bergen

Årets utgave av brosjyren Kort om Bergen er her med nøkkeltall og artige fakta om byen vår. Brosjyren er også tilgjengelig på engelsk.

Brosjyre om trafikk og helsehjelp under sykkel-VM

Her finner du sentral informasjonen om trafikk og helsetilbud under sykkel-VM.

Fakta om Bergen 2017

Årets utgave av brosjyren Kort om Bergen er her med nøkkeltall og artige fakta om byen vår. Brosjyren er også tilgjengelig på engelsk.

Kommunikasjon i kriser

Bergen kommune har utarbeidet brosjyrer om hvordan du kommuniserer med barn om ulykker og kriser og hvordan du kan forholde deg til media dersom du er involvert i en krise.

Ny brosjyre om treffsted for kreftsyke

Treffstedet er for mennesker som lever med kreftsykdom, og som ønsker å møte andre i samme situasjon i trygge og gode omgivelser.

Ny brosjyre om familieveiledningssentrene

Familieveiledningssentrene tilbyr svært viktige hjelpetiltak til familier som er i kontakt med barnevernet.

Har laget veileder for elektronisk kommunikasjon

Bergen kommune har hovedansvar for utbredelse av elektronisk kommunikasjon mellom pleie- og omsorgstjenesten og fastleger/spesialisthelsetjenesten i alle kommuner i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland (Vestlandsløftet), og har nå laget en veileder for kommunene (Vestlansheftet).

Ny brosjyre om trygghetssykepleier

Trygghetssykepleieren kommer hjem til innbyggere over 75 år som ikke mottar pleie- og omsorgstjenester fra kommunen, og gir dem råd om helsefremmende tiltak og informerer om aktuelle hjelpetilbud.

Ny brosjyre om svangerskapsomsorg

Sangerskapsomsorg kan utføres av fastleger på legekontor og jordmødre på helsestasjoner i bydelene. Kommunen har nå utarbeidet en brosjyre med mer informasjon om tilbudet.

Brosjyre om støttekontakter

Bergen kommune ønsker å rekruttere støttekontakter og har laget informasjonsbrosjyrer om ordningen.

Brosjyrer om tilbud til overvektige og røykere

Frisklivssentralen har laget brosjyrer om tilbud til overvektige og til røykere.

Brosjyre om fluor i vann fra borebrønn

Bergen kommune anbefaler alle som får vann fra borebrønn om å måle fluorinnholdet i vannet.

Fakta om Bergen

Bergen kommune utgir årlig en kort brosjyre i lommeformat som angir nøkkeltall for byen.

Har laget brosjyre til barn av alvorlig syke foreldre

Bergen kommune har laget en brosjyre om barns rettigheter og muligheter til å få hjelp når foreldre rammes av alvorlig sykdom eller skade.

Informasjonsfolder om hjelp til innvandrergrupper

Bergen kommune har nå utarbeidet en folder med oversikt over hjelpetilbud til innvandrergrupper ved større ulykker og kriser.